Lomautukset eivät saa lykätä terveystarkastuksia – Porille rajut moitteet ja uhkasakko

Porin päätös lomauttaa koko henkilöstönsä kolmeksi viikoksi on poikinut lukuisia yhteydenottoja Lounais-Suomen aluehallintovirastoon.

Pori
lääkäri tutkii lapsen vatsaa
Päivi Meritähti / Yle

Aluehallintovirasto määrää Porin kaupungin hoitamaan neuvola-asetuksen mukaisen toimintansa myös lomautusten aikana 100 000 euron sakon uhalla.

Porin Aville antamista selvityksistä käy ilmi, että lomautusten aikana kaupunki jättää ison määrän pakollisia terveystarkastuksia tekemättä. Esimerkiksi 4-vuotiaiden laajat terveystarkastukset viivästyvät. Lisäksi opiskelijaterveydenhuollossa jäävät tekemättä ensimmäisen vuoden terveystarkastukset. Ne siirretään seuraavalle vuodelle. Samoin peruskoulussa usean ikäluokan terveystarkastuksia aiotaan Porissa lykätä.

Kaupungin mukaan aikataulujen kiinni kurominen on vaikeata. Keinoja lakisääteisten palveluiden ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi ei Avin mukaan kuitenkaan selvityksessä mainita.

Selkeää piittaamattomuutta

Aluehallintoviraston mukaan kaupungin lausumassa ilmenee selkeää piittaamattomuutta lain ja erityisesti neuvola-asetuksen säännöksistä.

– Valvovalle viranomaiselle annettu informaatio on ollut erittäin puutteellista. Toiminta ei ole kuntalaisten ja potilaiden edun mukaista, todetaan Avin lausunnossa.

Virasto korostaa, että neuvola-asetuksen määräaikaistarkastuksia koskevat säännökset ovat ehdottomia eikä kaupunki voi jättää niitä noudattamatta taloudellisten säästötoimenpiteiden perusteella.

30 päivää aikaa

Aluehallintovirasto määrää Porin kaupungin saattamaan neuvolatoimintansa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta toimintansa lain ja asetusten mukaiselle tasolle.

Määräystä on noudatettava 30 päivän kuluttua sen tiedoksisaannista 100 000 euron sakon uhalla.

Porin perusturva järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin lisäksi Merikarvialla ja Ulvilassa.