1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. julkinen tieto

Tutkimus: Kunnilla suuria vaikeuksia julkisuuslain noudattamisessa

Peräti kolmannes kunnista jätti vastaamatta niille lähetettyyn tietopyyntöön ja toisen kolmanneksen vastauksista löytyi huomautettavaa.

Kuva: Mauri Ratilainen / AOP

Huomattavalla osalla kunnista on vaikeuksia julkisuuslain soveltamisessa, selviää Jyväskylän yliopistossa tehdystä tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun). Jopa kolmannes kunnista jätti kokonaan vastaamatta niille lähetettyyn tietopyyntöön ja toisen kolmanneksen vastauksista löytyi huomautettavaa.

Osana tutkimusta kaikkiin Manner-Suomen kuntiin lähetettiin julkisuuslain mukainen tietopyyntö vuonna 2015.

Tutkimuksen mukaan kuntien vaikeudet tietopyyntöjen ja julkisuuslain kanssa ovat moninaisia: pyynnöt saatetaan ohjata väärille tai poissaoleville ihmisille, ne unohdetaan, niitä tulkitaan väärin tai huomio kiinnitetään epäolennaisuuksiin, viestin lähettäjään tai pyydetyn tiedon käyttötarkoitukseen.

Lisäksi ongelmia oli valitusmahdollisuudesta tiedottamisessa, aineiston luovuttamisen hinnoittelussa ja yhteydenpidossa tietopyynnön lähettäjän kanssa.

Tutkimuksen mukaan "huomautettavaa [löytyi] tietopyyntöjen ohjeistuksesta, viranomaisten tavoittamisesta, tietopyyntöjen käsittelystä, viranomaisten antamista vastauksista ja luovutettujen aineistojen perusteettomasta maksullisuudesta".

Julkisuuslain (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta) perusteella viranomaisen hallussa oleva tieto on lähtökohtaisesti julkista, jollei salaamiselle ole erityistä, laissa hyväksyttyä perustetta. Laki määrittelee myös tiedonsaantioikeuden ja tietojen luovuttamisen pyynnöstä.