Rikosoikeuden professori Auerin tilaisuuksista – Rangaistuksen kärsineillä yhtäläinen sananvapaus

Sosiaalisen median ja turvallisuustekijöiden paineen alla Anneli Auerin kaksi kirjatilaisuutta jouduttiin perumaan Mikkelissä. Professori Matti Tolvanen muistuttaa, että sananvapaus kuuluu rikoksensa sovittaneille.

Kotimaa
Lakikirjoja pöydällä.
YLE

Anneli Auerin oli tarkoitus tulla markkinoimaan kirjaansa alkuviikosta Mikkeliin kauppakeskus Stellaan ja pääkirjastolle. Auerin tilaisuuksien perumisessa osalta Kauppakeskus Stellan tapahtuman järjesti Into-Kustannus Osuuskauppa Suur-Savon tiloissa. Toisen tapahtuman piti olla Mikkelin pääkirjaston Mikkeli -salissa.

Auer on tuomittu vuonna 2013 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Miehensä murhasyytteestä Auer vapautui korkeimman oikeuden päätöksellä joulukuussa 2015.

Murhasyytteistä vapautetun Anneli Auerin Mikkeliin suunniteltujen kirjaesittelyjen peruuntuminen on myös sananvapauskysymys, sanoo rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

Tolvanen muistuttaa, että rangaistuksen kärsineillä on samanlaiset sananvapausoikeudet kuin kaikilla muilla.

– Sananvapaus on olemassa myös ihmiselle, joka pyrkii markkinoimaan omaa teostaan. Sananvapauteen kuuluu, että hän saa kirjaansa myös julkisesti esitellä. Jos turvallisuuteen vedotaan, hän joutuu sananvapauttaan itse rajoittamaan. Hän esittää kirjassaan oman näkemyksensä tapahtuneista asioista, sanoo Itä-Suomen rikosoikeuden professori Matti Tolvanen.

Auerin oli tarkoitus tulla markkinoimaan muistelmateostaan alkuviikosta Mikkeliin kauppakeskus Stellaan ja pääkirjastolle. Tapahtumien järjestäjät ovat ilmoittaneet tilaisuuksien perumisen syyksi turvallisuustekijät.

Turvallisuus ennen kaikkea

Tolvasen mukaan jokaisen viranomaisen ja tapahtumajärjestäjän tulee taata turvallisuus yleisissä tiloissa, kuten kirjastossa tai kauppakeskuksessa.

– Ymmärrän kyllä turvallisuuden huomioimisen sekä yleisön että Auerin osalta. Viranomainen tuskin haluaa ottaa riskejä asian suhteen.

Auerin saapuminen Mikkeliin aiheutti vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Keskustelu on ajoittain muuttunut uhkaavaksi. Tolvanen pitää reaktiota yllättävänä.

– Lähtökohtana on, että kun tuomittu on suorittanut tietyn rangaistuksen, hän on rangaistuksesta vapaa. Tämän tulisi riittää myös kanssaihmisille.On tietysti joitain työtehtäviä, joihin pääsy on estetty esimerkiksi seksuaalirikollisilta.

Tuomioistuinten päätöstä tulisi kunnioittaa

Median paine rikosasioissa on merkittävä. Keskustelua käydään jatkuvasti sosiaalisessa mediassa sekä verkon uumenissa.

– Ihmisten tulisi muistaa, että kun tuomioistuin on asian käsitellyt, niin julkisen keskustelun tulee kuitenkin lähteä siitä, että tuomioistuimen päätöstä tulee jokaisen kunnioittaa, vastasi se omaa näkemystä asiasta tai ei.

–Toki jokainen voi olla itse mitä mieltä tahansa. Valtaosa muodostaa käsityksensä sellaisten seikkojen varaan, jotka eivät perustu mihinkään faktoihin. Tieto voi olla kontrolloimatonta, yksipuolista ja siksi vaarallista, kertoo Tolvanen.

Jokaisella toimijalle on oikeus valita asiakkaansa.

– Kummallakin taholla on vapaus valita asiakkaansa, mutta ketään ei saa syrjiä. Samoilla ehdoilla pitää antaa julkista tilaa kaikille. Varmaan julkisella taholla on pienempi liikkumavara tässä suhteessa, arvioi Tolvanen.

Tolvasen mukaan vastaanvanlaisiin tilanteisiin ei voida juridisesti puuttua. Ketään ei voida pakottaa tällaista tilaisuutta järjestämään.

– Tietysti jos esittelytilaisuus jossain järjestetään ja se äkisti perutaan niin kyseessä voi olla sopimusrikkomus tilan vuokraajan ja tapahtumajärjestäjän välillä. Tämä on tietysti jo sitten aivan eri kysymys.

Juttuun lisätty 7.11.2016 klo 18.40 maininta Anneli Auerin vuonna 2013 saamasta seksuaali- ja väkivaltarikostuomiosta.