Liikelaitos Mestarilta voi loppua työt, jos sitä ei yhtiöitetä – "On pakko tehdä jotain"

Kilpailua säätelevän lainsäädännön tiukentuneen tulkinnan vuoksi liikelaitos Mestar ei voi osallistua Kuopion kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Mestar menettäisi työtehtäviään tulevaisuudessa.

Kuopio
Tarktori siivoaa katua.
Marianne Mattila / Yle

Kuopion kaupungin katujen ja viheralueiden rakentamisesta sekä kunnossapitotöistä huolehtiva liikelaitos Mestar pohtii tulevaisuuden rooliaan.

Kilpailua säätelevän lainsäädännön tiukentuneen tulkinnan vuoksi Mestar ei voi osallistua Kuopion kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin. Tulkinta tiukentui viime vuonna.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Mestar menettäisi työtehtäviään tulevaisuudessa.

Tilanne on Mestarin kannalta kestämätön, sillä kaupungin työntekijöinä Mestarin työntekijöitä ei voida pitää työttöminä eikä irtisanoa.

– On pakko tehdä jotain. Meiltä pikku hiljaa häviäisi töitä pois koko ajan, kuvailee Mestarin toimitusjohtaja Seppo Hiekkala nykyistä tilannetta.

Liikelaitoksen johto selvittää Mestarin tulevaisuuden vaihtoehtoja. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi virastomalliin palaaminen tai sidosyksikköasemassa oleva osakeyhtiö, jolloin kaupunki voi tilata Mestarilta kilpailuttamatta.

– Silloin myytäisiin lähinnä omistajille. Siinä on aika tiukat rahat, minkä verran voi myydä ulkopuolisille, kertoo Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen sidosyksikköasemassa olevasta osakeyhtiön toiminnasta.

Yksi vaihtoehto on markkinoilla toimiva osakeyhtiö, mikä merkitsisi eniten muutoksia Mestarin nykyiseen toimintaan. Jos Mestar säilyy nykyisen mallisena liikelaitoksena, sen täytyy jättäytyä tarjouskilpailuiden ulkopuolelle.

Mestarin toimitusjohtaja Seppo Hiekkala sanoo, että keskusteluissa on esillä useita vaihtoehtoja. Hän arvioi, että päätöksiä tehdään ennen tulevia kevään 2017 kuntavaaleja.

Savon Yrittäjien mielestä Mestar tulisi yhtiöittää

Savon Yrittäjät on jo parin vuoden ajan kritisoineet Mestarin toimintaa. Savon Yrittäjien mielestä Mestar olisi pitänyt yhtiöittää jo aikaisemmin, jotta kilpailu urakoista olisi läpinäkyvää.

– Mestar pitäisi ilman muuta yhtiöittää. Emme löydä kuntalaista muuta mahdollisuutta, sanoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen.

Savon Yrittäjiä hiertää se, että Mestar hoitaa esimerkiksi kaupungin puhtaanapitoa ilman kilpailutusta.

– On tärkeää, että tietäisi, onko se kokonaisvaltaisesti edullista. Ei ole veronmaksajille oikein, että ei tiedetä, onko toiminta edullista, painottaa Nykänen kilpailutuksen merkitystä.

Kaupungin palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen vastaa kritiikkiin ja yhtiöittämispaineisiin, että kysymys on siitä, toimiiko Mestar markkinoilla vai ei. Vuonna 2014 kaupunki tulkitsi lakia, että Mestaria ei ole tarve yhtiöittää.

– Tällä hetkellä yleinen käsitys lienee, että mikäli osallistutaan kilpailutukseen tai toimitaan markkinoilla, myydään muualle kuin kaupungin omiin tilauksiin, silloin yhtiöittämisvelvoite saattaa olla seuraus, muotoilee palvelualuejohtaja Pirhonen nykyistä lain tulkintaa.