yle.fi-etusivu

Analiziiruičus: Viha da kielastus voitettih Yhtysvalloin prezidentuvalličuksis

Donald Trumpan voitonhimo, omaperäžys da suuren kannattajien joukon täyzi terstavumine nygözeh hallindoh viedih biznesmiljärdörän Valgieh taloih.

Yle Uudizet karjalakse
Trump kannattajiensa keskuudessa.
Millainen on Donald Trump

Nygöi se on jo tottu. Hiilavat valličukset ollah loppiettuhes da Yhtysvallois on uuzi prezidentu, biznesmies Donald Trump.

Trump astui kannattajien da tv-kameroin edeh omas kodilinnas New Yorkas. Häi pagizi ihan rauhallizesti da uskaldi luadiekseh kaikkienke.

– Uskaldan olla kaikkien amerikkalazien prezidentu, virki Trump.

Jagavunnuon rahvahan yhtistämine ei vikse ole kebjei dielo.

Vuitile kannattajis Trumpan hyvä lykky oli alguaigua varmahgi vai suurdu ilonpiduo. Kannattajat oldih hyväs mieles sit, konzu Trump pakutti iäres 16 kandiduattua toine toizen jälles ezivalličuksien aigua enne kuulumattomil kommentoil da omaluaduzel ičenviendäl.

Trumpan paginois mendih segah tovellizet da kuviteltut varavot sego hänen omagi kielastus. Äijän kuudu kestänyh samazien dieloloin tarattamine vei voittoh: iänestäjien mielis kielastukses rodih tozi.

Iänestyspäivänny äijät uskottih kai räškäjembih paginoih sit, gu Hillary Clintonan valličendu merkiččis muan suuremban rikollizen valličendua Valgieh taloih. Monen mieles Hillary Clinton sit jatkas vai omien poliitiekku- da biznesmiesystävien kannustamistu.

Nygöi on tottu se, gu Trumpas rodih prezidentu.

Trumpas on roinnuh prezidentu ei vaigu hänen omaluaduzen ičenviendän täh. Äijien amerikkalazien valličendua ohjai viha Bill da Hillary Clintonua kohti. Moizet iänestäjät ei voidu enämbiä ni duumaija, gu tämä pereh tulis järilleh Valgieh taloih.

Prezidentu Donald Trump on yksilökeskizen nygözen Amerikan tuoteh.

Trump käytti oman ičen hyväkse valgieloin iänestäjien varavuo Amerikan ulgopuolelpäi tulijas pöllätändäs – dai ozitui omas taktiekas. Läs jogahine ozatoi libo muijien täh muokannuhes amerikkalaine löydi hänen paginois ičelleh pädijän vastavuksen.

Trumpan mieles Yhtysvallat ollah toizien hyväkse käytetty valdivo, kunne ymbäri olii paha muailmu työndäy kai rikollizet da terroristat kui Meksikaspäi mugai musliimumualoispäi.

Trumpan paginoin mugah amerikkalazien ruadopaikat lähtietäh Kitaih da kaikkiele muijalegi, kus on välliä kauppuvälii.

Trumpan valličendu on risku sendäh, gu niken vie ei tiijä, kui prezidentu Donald Trump rubieu omua valdua käyttämäh.

Zavodinnougo prezidentu Trump oman virguaijan keriämäl ruadojoukkuo, kudai otahes planiiruimah lujan seinän srojimistu Meksikan vastazele rajale? Vai pannougo Trump käymäh Obaman tervehyönhuoldoprogramman alasajon?

Konzugi tulou uskalmoloin juohattamizen aigu. Trump on sanonuh, gu luadiu 25 miljonua uuttu ruadopaikkua, tuou ruadopaikat Kitaispäi järilleh da avuau Yhtysvalloin salvatut hiilikaivokset. Niken vai ei tiijä, kus löydys moine suuri miäry sih pädijiä specialistua da yritysty.

Yhtysvalloin ulgovälilöis zavodih uuzi da tundematoi aigu.

Meksikan talovus rippuu kogonah Yhtysvallois, da sen val’uutan peson arvo on vähennyh, konzu Trumpan kannatus on nossuh.

Trumpan kohtavundu Ven’ah vaigevuttau amerikkalazien diplomuatoin ruaduo. Putinan väinkäytön ihaloičendu on specialistoin mugah ihan uraipäivästy dieluo.

Yhtysvalloin azevoimis on suuri joukko mostu johtajua, kuduat heijän sanoin mugah ei voija ottua vastah prezidentu Trumpan käskylöi.

Jeurouppalazet Nato-muat sežo tahtottas tiediä vastavukset sih, ollahgo Yhtysvallat iellehgi niilöin liittolazet.

Prezidentu Donald Trump enne kaikkie on yksilökeskizen nygözen Amerikan tuoteh: mies, kudai oman torahimon täh ozuttihes pädeväl aigua.

Vaste myöhembä selgenöy, tahtougo häi tovengi johtua Yhtysvalloin muutostu.

Analiziiruičuksen on kirjutannuh Ylen Yhtysvalloin-korrespondentu Pirkko Pönttinen.

Luve sežo

Analyysi: Viha ja valhe voittivat Yhdysvaltain presidentinvaaleissa