Välimiesoikeus ratkaisi Areva-kiistan osapäätöksen TVO:n eduksi: "Erittäin tärkeä päätös"

Välimiesmenettelyn päätös oli osavoitto TVO:lle kiistassa, jossa käsitellään Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia.

Teollisuuden Voima Oyj (TVO)
Olkiluoto 3:n työmaa.
Joona Haarala / Yle

Olkiluodon ydinvoimalan tilaaja TVO ja rakentaja Areva-Siemens ovat kiistelleet jo vuosia siitä, kenen syytä Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakentamisen viivästyminen on. TVO on vaatinut laitostoimittajalta 2,6 miljardin korvauksia viivästymisen aiheuttamista kustannuksista. Laitostoimittaja puolestaan vaatii TVO:lta 3,5 miljardia maksamatta jääneistä maksueristä ja saamatta jääneistä voitoista.

"Osapäätös enteilee hyvää lopputulosta TVO:lle"

Välimiespäätöksen antama osapäätös oli TVO:lle myönteinen. Se ratkaisi suurimman osan käsitellyistä asioista TVO:n eduksi.

– Tämä oli erittäin tärkeä ja myönteinen päätös meille, toteaa TVO:n toimitusjohtajan sijainen Risto Siilos.

Nyt annetussa päätöksessä käsiteltiin ydinvoimalaprojektin aikatauluun, lisensiointiin ja järjestelmäsuunnitteluun liittyviä asioita. Se ei ottanut kantaa osapuolten esittämiin rahallisiin vaatimuksiin.

Ennen lopullista päätöstä edessä on vielä lisää erillisiä osapäätöksiä. Niiden aikataulu ei ole julkinen. Siiloksen mukaan nyt annettu osapäätös enteilee hyvää.

– Olemme jo aiemmin todenneet, että TVO:n vaatimukset ovat hyvin perusteltuja ja laitostoimittajan vaateet perusteettomia. Tämä osapäätös vahvistaa näkemystämme.

TVO tilasi Olkiluoto 3:n EPR-projektin kiinteähintaisella avaimet käteen -periaatteella Areva-Siemensiltä. Laitosyksikön piti valmistua jo vuonna 2009. Tämänhetkisen tiedon mukaan se aloittaa sähköntuotannon vuoden 2018 lopussa.