Suomalaistutkimus: Miehenkin uni takkuilee, kun puoliso on raskaana

Raskaus heikentää naisten unta selvästi. Yllättävää on, että tuleville isillekin kertyy univajetta.

terveys
Nukkuvan jalat sängyssä.
Seppo Sarkkinen / Yle

Laajassa suomalaistutkimuksessa suurin osa naisista koki, että unen laatu huononi raskauden aikana. Unettomuusoireita oli neljällä viidestä. Joka kymmenennellä niitä oli runsaasti.

Yllättäen puolison raskaus vaikutti myös tulevien isien uneen. Child Sleep -tutkimuksen mukaan heistä lähes viidenneksellä oli joko merkittävä univaje tai yöunet jäivät muuten lyhyiksi, kuuteen tuntiin tai sitä vähemmäksi. Osa myös heräili yöllä. Kaikkiaan unettomuusoireita, kuten nukahtamisvaikeuksia tai yöheräilyä, miehillä oli kuitenkin naisia vähemmän.

Lisää vastuuta, vähemmän unta

Miesten uni puolison raskauden aikana lyheni varsinkin silloin, kun perheessä oli jo aiemmin lapsia. Myös omat terveysongelmat ja matala koulutus olivat yhteydessä tulevien isien riittämättömään uneen. Miesten unta puolison raskauden aikana on aiemmin tutkittu hyvin vähän. Helsingin yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen psykiatrian professori Tiina Paunio arvelee, että miesten univaje voi liittyä perheen vastuunjaon muuttumiseen, vaikka syitä ei tutkimuksessa selvitettykään.

– Kun perheeseen tulee raskaus ja jos on jo aiemmin lapsia, tehtäviä ja vastuuta siirtyy aiempaa enemmän miehelle. Se voi lisätä miesten univajetta, Tiina Paunio sanoo.

Naisten unta heikentävät raskauden aikana muun muassa hormonaaliset muutokset.

Uniongelmat lisäävät masennuksen riskiä

Sekä äitien että isien uniongelmiin kannattaisi Tiina Paunion mielestä kiinnittää enemmän huomiota. Uniongelmat kytkeytyvät usein myös muihin ongelmiin. Jo pelkkä puheeksi ottaminen neuvolassa tai lisäavun saaminen perheelle saattavat helpottaa tilannetta.

– Univaje on itsessään elimistölle stressitekijä, ja se on syy, miksi myös isien kanssa uni olisi hyvä ottaa puheeksi.

– Unettomuus ja univaje lisäävät eri sairauksien riskiä. Esimerkiksi masennuksen riski kasvaa kroonisessa unettomuudessa, paino lähtee herkemmin nousemaan ja riski esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin kohoaa. Lyhytaikaisena ohimenevänä ilmiönä unettomuus on ihan normaalia ja kuuluu elämään. Jos uniongelma pitenee ja kroonistuu, lisääntyvät erilaiset terveysriskit, Tiina Paunio sanoo.

Aiemman tutkimustiedon perusteella äitien uniongelmat voivat lisätä myös ennenaikaisen synnytyksen sekä synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä. Ne saattavat vaikuttaa myös esimerkiksi lapsen aineenvaihduntaan ja lisätä myöhemmän ylipainoisuuden riskiä.

Satunnaiset unettomuusoireet yleisiä

Koko väestöstä selkeää, hankalaa unettomuutta on alle kymmenellä prosentilla. Satunnaisia unettomuusoireita on kuitenkin jopa 40 prosentilla suomalaisista. Raskauden aikana niitä esiintyi enemmän kuin muulloin sekä naisilla että miehillä.

Usean yliopiston ja tutkimuslaitoksen yhteinen Child Sleep -tutkimus julkaistiin Sleep Medicine (siirryt toiseen palveluun) -tiedelehdessä. Tutkimukseen osallistui vajaat 1700 perhettä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Kysely tehtiin perheille raskauden 32. viikolla. Tutkijat jatkavat samojen perheiden unen tutkimista myös lasten syntymän jälkeen.