Selvitys valmistui: Savilahden rakentamisesta ei uhkaa lepakoille

Harvinaista lampisiippaa ei kartoituksessa alueelta löytynyt.

Kuopio
Nainen tiirailee taskulampulla kallion railoja
Savilahden alueella on kartoitettu lepakoiden esiintymisalueita vuosina 2015 ja 2016.Antti Karhunen / Yle

Juuri valmistuneen selvityksen mukaan Kuopion Savilahden alueen rakentaminen ei vaaranna siellä asustavien lepakoiden oloja. Selvitys tehtiin Savisaaressa, entisen asevarikon ja Marikon rannan alueella sekä Niuvantien varressa.

Alueelta löytyi merkittäviä lepakoiden lisääntymis- ja ruokailupaikkoja, mutta ne jäävät tulevien rakentamisalueiden ulkopuolelle. Lepakkoalueita ei ole purettaviksi suunnitelluissa asevarikon alueen rakennuksissa.

Alueen lepakkolajistoa päätettiin tutkia tarkemmin, kun heräsi epäily, että alueella eläisi suunnattoman harvinainen lepakkolaji, lampisiippa. Sitä ei kuitenkaan löytynyt kartoituksessa.

Alueen lepakkolajisto on selvityksen mukaan melko tavanomainen, mutta yksilömäärät ovat suuria. Havaintoja on tehty viiksi- tai isoviiksisiipoista, vesisiipoista, pohjanlepakoista ja korvayököistä.

Varikkoalueen rakennusten purkutöitä voidaan jatkaa

Savilahti-projektin nokkamiehet ja valvova viranomainen eli ELY-keskus ovat päätyneet siihen, että alueen suunnittelua ja varikkoalueen rakennusten purkutöitä voidaan jatkaa aiemman suunnitelman mukaisesti. Purkutyöt jäivät kesällä tauolle lepakkoselvityksen ajaksi.

Alueen rakentamisessa tullaan kaupungin mukaan huomioimaan lepakkojen lisääntymis- ja levähdysalueet. Siirtymäreitit ja riittävän laajat ruokailualueet turvataan.

Savilahteen suunnitellaan uutta asuin-, opiskelu- ja työpaikkakeskittymää yliopiston, Technopoliksen ja Neulamäen kainaloon. Kuopion kaupungille kyse on lähivuosien tärkeimmästä suunnittelu- ja rakennuskohteesta. Uusia toimijoita alueelle on suunniteltu noin 15 000, joista asukkaita noin 6 000 ja alueella työssäkävijöitä ja opiskelijoita yhteensä noin 9 000.

Kaupungin toiveissa on, että alueen kunnallistekniikan rakentaminen alkaisi ensi vuonna ja uudisrakentaminen vuonna 2018.