Tornionjokivartiset tapasivat ministerin – lohen omistusoikeus halutaan paikallisille

Maa- ja metsätalousministeriössä selvitetään lohen omistusoikeutta, mutta työ ei ole edennyt toivotusti. Virkamiesten aikaa on vienyt muun muassa Tenon kalastussopimuksen päivittäminen.

lohi
Tornionjoen Kukkolankoski, lippomies kävelee pois renkulta.
Antti Heikinmatti / Yle

Lappilaiset ovat aloittaneet vuoropuhelun Tornionjoen lohen omistusoikeudesta maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Tornionjoen kalastusalueen edustajat ovat tällä viikolla tavanneet asian tiimoilta ensimmäisen kerran maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaisen, ministeriön virkamiehiä sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseniä. Tilaisuudessa oli mukana asiantuntijana myös Tornio-Muoniojokiseuran edustaja.

Emme halua hakea käräjiltä ratkaisua asiaan.

Pekka Pelttari

Valtuuskunnan vetäjä, Tornionjoen kalastusalueen puheenjohtaja Pekka Pelttari on tyytyväinen käytyihin keskusteluihin, vaikka lupauksia jokivartisille ei ministeriöstä annettukaan.

– Emme halua hakea käräjiltä ratkaisua asiaan. Tämän viestin veimme ministeriöön ja painotimme myös, että lohen omistusoikeudessa ei ole valtion kannalta kyse isosta asiasta, painottaa Pelttari.

Tutkimus tukee jokivartisten väitettä

Jokivartiset vaativat, että valtio luopuisi lohen omistusoikeudesta, joka ei heidän mukaansa kuulu valtiolle mitenkään. Se on Ruotsin vallan ajalta periytyvä jäänne, johon jokivarressa alettiin vaatia äänekkäämmin muutosta vuosikymmen sitten.

Äänenpainot ovat voimistuneet sen jälkeen, kun tutkija Juha Joona Lapin yliopistosta julkaisi selvityksensä Tornionjoen lohen omistusoikeudesta.

Selvityksen mukaan historiasta ei löydy perusteita sille, että lohen ja taimenen kalastusoikeus kuuluisi valtiolle. Paikallisten mukaan lohen tulisi kuulua vesialueen omistajille kuten useimmissa muissakin vesistöissä. Näin on vaikkapa toisella lohi- ja rajajoella Tenolla.

Ajan myötä tarkoituksena olisi, että paikalliset yrittäjät ja vesialueiden omistajat hyötyisivät kalastuslupien myynnistä.

Pekka Pelttari

– Meidän toiveena on, että Joonan tutkimuksesta tehtäisiin viipymättä ministeriön suunnittelema ulkopuolinen arviointi, luonnehtii Pelttari.

Maa- ja metsätalousministeriöstä vahvistetaan, että selvityksen tekeminen on alkanut, mutta sen valmistumisesta ei ole tietoa. Asian käsittelyä on viivästyttänyt muun muassa Tenon kalastussopimuksen päivittäminen, joka on nyt tulossa eduskunnan käsittelyyn.

Isoja muutoksia ei tulisi, lupatuloista päättäisivät paikalliset

Tornionjoen luonnonlohikantaan omistusoikeuden muutos ei vaikuttaisi, sillä Maa- ja metsätalousministeriö päättäisi jatkossakin lohenkalastuksesta.

Sen sijaan kalastuslupatuloista ohjautuisi nykyistä suurempi osa vesialueen omistajille. Tällä hetkellä valtion kirstuun lupatuloista menee 60 prosenttia ja osakaskunnille jää loput.

– Ajan myötä tarkoituksena olisi, että paikalliset yrittäjät ja vesialueiden omistajat hyötyisivät kalastuslupien myynnistä, sanoo Pekka Pelttari.

Vaarana olisi toki myös, että koko jokialueella käytössä oleva viehekalastuksen yhteislupakäytäntö romuttuisi, sen luonne muuttuisi paikalliseksi ja alueelliseksi. Pelttarin mukaan tämä ei olisi mikään katastrofi. Yhteislupaa ei ole esimerkiksi Tenojoella vaan paikalliset myyvät joelle omia lupiaan.