Saadaanko myöhästelevät junat vihdoin kuriin? – Tuhannet ratatyöläiset pannaan koulun penkille

Ratatyöläisten uuden koulutuskeskuksen tavoitteena on parantaa kunnossapidon osaamista ja junaliikenteen täsmällisyyttä.

junat
Ratateknisen oppimiskeskuksen rakennustyömaa Kouvolassa
Juha Korhonen / Yle

Ratatekninen koulutus Suomessa siirtyy uuteen aikaan noin vuoden kuluttua. Kouvolaan valmistuvan ratateknisen oppimiskeskuksen tarkoituksena on lisätä ja ylläpitää ratojen kunnossapidossa ja turvallisuudessa työskentelevien ammattitaitoa.

Koulutuskeskuksen ja sen harjoitusalueiden avulla päästään aiempaa käytännönläheisempään oppimiseen.

Oppimiskeskukseen tulee mm. noin kilometrin verran pelkästään harjoituskäyttöön tarkoitettuja raiteita. Muita opetustiloja ovat muun muassa raivausosasto ja turvallisuuskulttuurihuone.

Liikenneviraston projektipäällikön Janne Tuovisen mukaan koulutus painottuu kesän eli ratojen kunnossapitokauden ulkopuolelle.

–Laskennallinen tavoite on saada oppimiskeskukseen 200 koulutuspäivää vuodessa. Koulutus tapahtuu pääasiassa pienryhmissä, joiden tapahtumien kestot vaihtelevat muutamista päivistä muutamiin kuukausiin. Noin kymmenen hengen pienryhmiä on laskettu olevan samanaikaisesti kouluttettava viidestä kuuteen.

Yhtälö tarkoittaa käytännössä tuhansien rata-ammattilaisten koulutusta Kouvolassa vuosittain pitkälle tulevaisuuteen. Janne Tuovisen mukaan oppimiskeskus rakennetaankin kymmenien vuosien tähtäimellä.

–Toista tällaista keskusta ei Suomeen tule.

Yhtenä tavoitteena junien myöhästelyn vähentäminen

Junamatkustajia usein piinanneita myöhästelyjä on mahdollisuus saada vähenemään uuden oppimiskeskuksen avulla.

–Ainakin toiveissa on, että tekniset laiteviat näkyisivät ja tuntuisivat entistä vähemmän junamatkustajille. Tavoitteena on parantaa kunnossapidon osaamista ja junaliikenteen täsmällisyyttä, sanoo Janne Tuovinen.

Rakennustyöt meneillään, koulutusta suunnitellaan jo

Kouvolassa noin vuoden kuluttua toimintansa aloittavan ratatekniikan oppimiskeskuksen kouluttajavalinnat ovat alkamassa. Liikennevirasto hakee oppimiskeskuksen kouluttajat kilpailuttamalla.

Tarkoituksena on löytää koulutuskeskukseen muutaman hengen koordinointiryhmä joka hoitaisi ja isännöisi koulutuksen käytännön järjestelyt eri yhteistyökumppaneiden kesken.

Lokakuussa 2017 alkavan koulutuksen sisältöjen suunnittelu on jo osittain alkanut.

Pääpaino koulutuksessa on ammattitaitojen ylläpitämisellä eli nykyisten työntekijöiden täydennyskoulutuksella.

Projektipäällikkö Janne Tuovisen mukaan uuteen aikakauteen siirtyvällä ratateknisellä koulutuksella ja Kouvolan oppimiskeskuksella on tähtäimessään kuitenkin myös uudet työntekijät, jotka tarvitsevat alusta alkavan pätevyyskoulutuksen.

–Tarkoitus on houkutella alalle uusia ihmisiä. Pulaa on esimerkiksi turvalaiteasentajista.