Ely-keskus ei asettanut Paimion Kriivarin hakkuille toimenpidekieltoa

Ely-keskus katsoi, että Paimiolla on ollut oikeus laittaa hakkuuasia vireille. Töitä voidaan tehdä, kunhan luontoarvot huomioidaan riittävällä tavalla.

Varsinais-Suomi
Liito-oravan pesäkolo Kriivarissa
Yle

Paimion Kriivarin metsäalueen hakkuut eivät ole ristiriidassa luontoarvojen kanssa. Varsinais-Suomen Ely-keskus hylkäsi Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piirin aloitteen, jossa se vaati hankkeen keskeyttämistä.

Paimion kaupunki aikoo toteuttaa noin 15 hehtaarin alueella avo- ja harvennushakkuut. Luontojärjestöt ja paikalliset asukkaat ovat vastustaneet hanketta. Alueelta on löytynyt myös merkkejä liito-oravista.

Ely-keskus katsoi, että kaupungilla on ollut oikeus laittaa hakkuuasia vireille. Hanke voidaan toteuttaa, kun huolehditaan siitä, että liito-oraville jää riittävä määrä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kaupunki on korjannut suunnitelmia Ely-keskuksen toivomalla tavalla.

Ely-keskus kehottaa Paimion kaupunkia myös päivittämään hakkuiden maisematyöluvan sellaiseksi, että se huomioi luonnonsuojelulain velvoitteet.