Lastensuojeluun yhdistyy yhä paha kaiku – Suojelupäällikkö: "Ei tarkoita aina huostaanottoa"

Lapsiperheiden kannattaa hakea apua ongelmiinsa rohkeasti. Myös läheisillä on mahdollisuus ilmoittaa tuen tarpeessa olevasta lapsesta.

sosiaalipalvelut
Lapsen ja aikuisten kuva heijastuu ikkunasta
Sukulainen tai naapuri voi tehdä nimettömänä lastensuojeluilmoituksen, jos lapsen tilanne huolestuttaa.Yle

Synnytyksen jälkeinen masennus, vauvan koliikki-itku ja murrosikäisen kapinointi kaupungilla keskiolutpullo kädessään ovat perheissä melko tyypillisiä tilanteita, mutta välillä vaikeita myöntää ja kohdata.

– Apua olisi uskallettava pyytää ajoissa, Oulun kaupungin lastensuojelun palvelupäällikkö Teija Sulisalo kannustaa.

– Sosiaalihuoltolain uudistuksen jälkeen perheiden saatavilla on laajasti erilaista tukea, esimerkiksi kotipalvelua tai perhetyötä. Apua voi saada myös neuvolan kautta. Niihin ei tarvita lastensuojelun asiakkuutta.

Lastensuojelun tarkoituksena on toimia lapsen ja perheen parhaaksi.

– Lastensuojeluilmoituksesta ei aina automaattisesti seuraa lastensuojelun asiakkuus, vaan tukipalveluja voi saa myös sosiaalipalveluista.

Oikeus tehdä ilmoitus

Lastensuojeluilmoitus perustuu lastensuojelulakiin, joka velvoittaa viranomaisia, esimerkiksi lasten kanssa työskenteleviä ilmoittamaan lapsen tilanteesta.

Nimettömänä ilmoituksen voi tehdä yksityishenkilö, kuten naapuri tai sukulainen.

– Heillä ei ole velvollisuutta, mutta oikeus ilmoituksen tekemiseen, Teija Sulisalo sanoo.

Ilmoitus voi tulla poliisilta perheväkivaltatilanteesta tai se voi koskea myös sitä, että vanhemmat ovat päihteiden vaikutuksen alaisena.

Lapsikin voi tehdä ilmoituksen

Myös nuori tai lapsi voi tehdä itsestään lastensuojeluilmoituksen, jos kotona on vaikkapa alkoholiongelmaa. Vanhemmat puolestaan voivat ilmoittaa omasta lapsestaan.

Murrosikäisillä nuorilla voi olla rajattomuutta.

Teija Sulisalo

Tällaisia tilanteita on Teija Sulisalon mukaan aika paljon.

– Murrosikäisillä nuorilla voi olla rajattomuutta, jolloin vanhemmista tuntuu, etteivät he pärjää. Taustalla voi olla nuoren päihteidenkäyttöä.

Sulisalo kertoo ja lisää, että pienten lasten vanhemmat voivat ottaa esimerkiksi väsymisensä takia yhteyttä neuvolaan.

Lastensuojelun asiakkuus ei ole riippuvainen sosiaalisesta asemasta.

– Ongelmat voivat syntyä hyvin monista asioista. Yhteydenoton jälkeen tehdään palvelutarpeen arviointi sosiaalipalveluiden tukitoimien tarve, sekä mahdollisten lastensuojelun tukitoimien tarve. Jos ne eivät auta, niin vasta sitten on lastensuojelun vuoro.

Sijoitus on viimeinen vaihtoehto

– Lapsen sijoitus tai huostaanotto on aivan viimesijainen toimenpide, Sulisalo korostaa.

Lapsi voidaan tarvittaessa sijoittaa kodin ulkopuolelle sijaiskotiin lapsen ja huoltajien kanssa yhteistyössä. Kiireellinen sijoitus eli aiemmin kiireellisenä huostaanottona tunnettu on määräaikainen 30 vuorokautta.

Sitä voidaan jatkaa toiset 30 vuorokautta eli maksimiaika on 60 vuorokautta.

– Huostaanotto on siis toistaiseksi voimassaoleva. Avohuollon puolella tukitoimena on perhekuntoutus joko laitoksessa tai kotona.

Vaikka lastensuojelulla tuntuu olevan paha kaiku, niin Sulisalo korostaa, että suurin osa tukitoimista tehdään perheiden kanssa yhdessä.

– Lastensuojelutoimenpiteet eivät todellakaan tarkoita aina huostaanottoa, Sulisalo painottaa.