Valtuuston puheenjohtaja: Kemijärvi hätäilee vetäytyessään tehdasyhtiöstä

Kemijärvi aikoo vetäytyä biosellutehdasta valmistelevasta kehitysyhtiöstä. Kemijärven Kehitys Oy on päättänyt myydä 24 prosentin osuutensa Boreal Bioref -yhtiön kahdelle muulle osakasyhtiölle. Kauppa edellyttää että Kemijärven kaupunki saa takaisin Biorefille lainaamansa 350 000 euroa.

Kemijärvi
Boreal Biorefin yleisötilaisuus Kemijärvellä 13.9.2016
Biojalostamohankkeen etenemisestä kerrottiin kemijärveläisille syyskuussa.Jorma Korhonen / Yle

Kemijärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Veikko Niemelän (kesk.) mielestä Kemijärven kaupunki hieman hätäilee vetäytymisaikeissaan. Niemelän mukaan alkuperäinen tarkoitus oli, että kaikki Biorefissa mukana olevat osakkaat luopuvat yhtiöstä yhtenä rintamana silloin, kun hetki on sopiva. Nyt kuitenkin hieman hätäillään - hetkellä, jolloin osakkeen arvo on nousussa. Ympäristövaikutusten arviointi on lisännyt hankkeen vakavuutta.

– On ilmeisesti totta, että taseen arvo siellä on noussut.

Niemelä odottaa, että asia tulee vielä kaupunginhallitukseen.

Määräysvalta Boreal Bioref Oy:ssä on määrä siirtää biojalostamon varsinaiselle rakentajalle silloin, kun tämä on tehnyt investointipäätöksen. Tapahtuu normaali yrityskauppa.

Veikko Niemelä oli Kemijärven kehitysyhtiön hallituksen puheenjohtajana, kun se päätti Biorefin lainoittamisesta ja yhtiöön mukaanmenosta. Niemelä jätti tehtävän tultuaan valituksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi.

Miksi näin nopeasti?

Miksi Kemijärven Kehitys Oy vetäytyi Boreal Biorefista näin nopeasti ja yllättäen? Miksi kaupunki ei odottanut saavansa isompaa hyötyä yhtiön arvonnoususta? Osakassopimuksen mukaan kaupunki luopuu osuudestaan nimellisarvosta.

Tavallisen kemijärveläisen on vaikea käsittää tätä kuviota ja asian spekuloinnit ovat mitä kummallisemmat.

Veikko Niemelä sanoo saaneensa asiassa lukuisia yhteydenottoja.

– Enpä vain ole voinut ketään valaista paremmalla tiedolla. Me kaupungin luottamusmiehet olemme sen saman mediatiedon varassa kuin muutkin, hän sanoo.

Niemelän seuraajaksi Kemijärven Kehitys Oy:öön valittiin Aarno Kostamo (kesk.), kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vuosien takaa.

Kostamon mielestä rahan lainaaminen Biorefille ei ole ollut huono asia. Biosellutehtaassa saatava hyöty näkyy kaupungissa monella tavalla. Hän myös kiittelee lainasta saatavaa 3,5 prosentin korkoa.

Kostamo istuu myös Biorefin hallituksessa ja oli jäävinä pois asian käsittelystä Kemijärven Kehityksessä.

Biorefista kolmen perheen yhtiö

Kemijärven Kehitys Oy päätti myydä 24 prosentin osuutensa Biorefiin jäävälle kahdelle yksityiselle osakasyhtiölle. Kauppa edellyttää, että Kemijärven kaupunki saa korkoineen takaisin Biorefille lainaamansa 350.000 euroa.

Nuo kaksi jäävää yhtiötä ovat Halla yhtiö Oy ja Sijoituskiila Oy, kumpikin 38 prosentin osuudella.

Hallan pääomistaja on kemijärveläinen Heikki Nivala, joka on myös vetänyt koko biojalostamohanketta ja ensin Suomen metsäkeskuksen lukuun. Sijoituskiilan omistavat tasaosuuksin Kemijärven entinen kaupunginjohtaja Timo E. Korva ja Kemijärven entinen tekninenjohtaja Pekka Koskenranta.

Rakentajasta tieto näinä päivinä

Biosellutehtaan rakentaja ja rahoittaja on luvattu julkistaa ennen vuoden loppua. Kemijärvellä odotetaan mielenkiinnolla ilmoitusta rakentajasta ja siihen kytköksissä olevista tahoista.

Hanketta vetävä Heikki Nivala on jo aiemmin julkisuuteen kertonut, että hankkeen Bioref -vaiheella halutaan varmistaa kaikissa tapauksissa investoinnin toteutuminen juuri Kemijärvellä, eikä valmista konseptia voida kopioida tai siirtää muualle.

Kemijärven biosellutehtaan rakentaminen maksaa noin 800 miljoonaa euroa. Rakennusaikainen työllisyysvaikutus on enimmillään noin 2700 henkilötyövuotta ja toiminnan aikainen vaikutus noin 1000 henkilötyövuotta. Suoraan tehtaalle työllistyy noin 180 ihmistä.

Tehdas aiotaan rakentaa vuosina 2018 ja 2019. Tuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2020.