Lohtajan ilmapuolustusharjoitus näkyy pohjalaisteillä

Lohtajan valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus näkyy pohjalaiskuntien tieverkostossa. Harjoitusjoukkojen moottorimarssit aiheuttavat normaalia suurempia liikennemääriä ja saattavat vaikuttaa muuhun liikenteeseen.

Taisteluharjoitukset
Ilmatorjuntapanssarivaunu laukaisee ammuksen ilmapuolustusharjoitusleirillä Lohtajan Vattajalla.
Juha Kemppainen / Yle

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus näkyy tänään pohjalaisteillä, kun panssariprikaatin joukot ja ajoneuvot siirtyvät Parolannummelta kohti Lohtajaa. Reitti kulkee Etelä-Pohjanmaalla valtatie kolmelta Jalasjärveltä valtatie yhdeksälletoista kohti Seinäjokea ja sieltä edelleen Kauhavan kautta Kokkolan suuntaan Lohtajalle.

Harjoitukseen osallistuu kaikkiaan noin 1400 henkilöä sekä joukkoja maavoimien ilmatorjuntakoulutusta antavista joukko-osastoista ja Ilmavoimista. Ilmapuolustusharjoitus on ilmatorjunnan varusmiesten ja reserviläisten tärkein ampumakoulutus- ja taisteluharjoitus. Harjoituksen tavoitteena on kehittää asevelvollisten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan eri tehtävissä sekä harjoitella puolustushaarojen yhteistyötä.

Ilmapuolustusharjoitus on kaksivaiheinen. Harjoituksen ampumavaiheessa 14.–17.11. ammutaan kovapanosammunnat. Taisteluvaiheessa 18.–23.11. keskitytään erityisesti ilmatorjunnan taisteluun ja sen johtamiseen sekä ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamiseen.

Harjoitukseen liittyy lentotoimintaa alueella koko harjoitusjakson ajan 19.–23.11. Lentotoiminnassa käytetään silppua ja soihtuja, mitkä saattavat ilmetä ylimääräisinä kaikuina esimerkiksi säätutkassa ja valopilkkuina taivaalla. Lennoista saattaa lisäksi aiheutua melua.