1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kantelut

Oulun käräjäoikeudelle huomautus lainvastaisesta menettelystä – luovutti henkilötietoja suoramarkkinointiin

Kantelija oli saanut asianajotoimistolta kirjeen, jossa markkinoitiin palveluita niille rikosasian asianosaisille, joilta ei vielä löytynyt avustajaa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei käräjäoikeus ollut menetellyt julkisuuslain mukaisesti. Kuva: Tiina-Leena Kurki / Yle

Oulun käräjäoikeus on saanut huomautuksen lainvastaisesta menettelystä, jossa käräjäoikeus on luovuttanut satoja henkilö- ja osoitetietoja asianajotoimistolle. Menettely paljastui kantelun perusteella.

Kantelija oli saanut asianajotoimistolta kirjeen, jossa markkinoitiin palveluita niille rikosasian asianosaisille, joilta ei vielä löytynyt avustajaa. Kantelija pyysi käräjäoikeudelta kopiot asiakirjoista, joiden mukana hänen tietonsa olivat päätyneet häntä lähestyneelle asianajotoimistolle.

Käräjäoikeus luovutti vain osan pyydetyistä aineistoista vedoten siihen, ettei useiden henkilöiden tarkkojen henkilö- ja osoitetietojen luovuttaminen edes jutun asianomistajalle ole soveliasta.

Henkilötietolain säännökset sivuutettu kokonaan

Huomautuksen tehnyt apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale muistuttaa oikeudenkäyntejä koskevien perustietojen olevan julkisia, mutta henkilötietojen luovuttamisessa on otettava huomioon henkilörekisterilainsäädännön asettamat rajoitukset.

Käräjäoikeus oli oikeuskanslerin mukaan jättänyt kokonaan huomioimatta henkilötietolain säännökset. Rikosasian asianomistajien tietoja ei olisi saanut luovuttaa laisinkaan.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei käräjäoikeus ollut menetellyt julkisuuslain mukaisesti. Menettelyn moitittavuutta kantelijaan nähden korosti se, että asianajotoimiston tekemään tietopyyntöön käräjäoikeus oli suostunut.