Kansalaispalaute vaikutti: Vieremän tuulivoimapuistoon kaavaillaan susikäytävää ja tuulimyllyjen määrää vähennetään

Vieremän Murtomäkeen suunniteltu tuulivoimapuisto on kutistumassa neljällä tuulimyllyllä.

Vieremä
Tuulivoimamyllyjä havainnekuvassa
Havainnekuva Vieremän Murtomäkeen suunnitellusta tuulivoimapuistosta.Maisema-arkkitehtitoimisto Väyrynen

Vieremän Murtomäkeen suunniteltuun tuulivoimapuistoon on tulossa aiempaa vähemmän tuulimyllyjä. Viranomaisneuvottelussa on sovittu, että alueelle suunniteltujen tuulimyllyjen määrä vähenee.

– Yksiköitten määrä laskisi suunnitellusta kahdestakymmenestäkahdesta kahdeksaantoista, kertoo Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen.

Tuulivoimapuistoon aiotaan hänen mukaansa tehdä myös erityinen susien liikkumis- ja lisääntymiskäytävä.

– Alueen keskelle olisi tulossa noin 1,5–3 kilometriä leveä käytävä, joka mahdollistaisi susien liikkumisen kyseisellä alueella, Suomalainen paljastaa.

Tiettävästi ensimmäinen susikäytävä koko Suomessa

Vieremälle suunniteltu susikäytävä olisi Metsähallitus Laatumaan ympäristöasiantuntijan Olli-Matti Tervaniemen mukaan ensimmäinen laatuaan koko maassa ja ainakin Metsähallituksen mailla.

– Väylä turvaisi susien lisääntymismahdollisuudet alueella.

Tervaniemen mukaan pesimispaikkojen turvaaminen on paljon olennaisempaa kuin pelkästään susien liikkuminen alueella.

– Sudet pystyvät liikkumaan tuulivoimapuiston läpi ihan ilman väylääkin, hän toteaa.

Taustalla runsas kansalaispalaute

Muutosten taustalla on runsas kansalaispalaute. Aiemmin esillä olleeseen kaavaehdotukseen tuli peräti 55 muistutusta.

– Kaavaluonnokseen tuli susien osalta paljon palautetta, jota kaavoittaja on nyt pyrkinyt huomioimaan, Suomalainen myöntää.

Hän ei kuitenkaan usko, että "susiasialla" olisi varsinaisen valtuustokäsittelyn kannalta suurta merkitystä.

– Kaavoittaja on pyrkinyt kokonaisuutena hakemaan sellaista ratkaisua, joka mahdollisimman hyvin sopisi tänne Vieremälle.

Kunnalle 2,5 miljoonan euron verotulot

Tuulimyllyjen elinkaari on 25 vuotta. Vieremän kunta saisi sinä aikana varovaistenkin laskelmien mukaan 2,5 miljoonaa euroa verotuloja.

– Vuositasolla puhutaan noin 180 000 eurosta, Suomalainen kertoo.

Kunnanjohtaja huomauttaa, että tuulimyllyistä voisi tulla maisemahaittaa vieremäläisille, vaikka Vieremän kunta hylkäisikin tuulivoimapuiston. Syynä ovat tuulimyllyt, jotka ovat tulossa Kajaanin kaupungin alueelle, aivan kunnan rajan taakse.

– Tärkeintä on se, että tehdään oikea ratkaisu, joka perustuu oikeisiin tietoihin, Suomalainen sanoo.

Vieremän kunnanvaltuusto päättää tuulivoimapuiston mahdollistavasta osayleiskaavasta joulukuun puolivälissä.

Metsähallitus vain jalostaa

Vieremän tuulivoimapuiston taustalla on Metsähallitus Laatumaa, joka ei kuitenkaan itse aio ryhtyä pyörittämään tuulivoimaloita. Metsähallituksen julkilausuttuna linjana on ainoastaan varata sopivia alueita, jalostaa niitä tuulivoimatoimintaan soveltuvaksi ja vuokrata ne sitten eteenpäin.

Kun alueelle on saatu tuulivoiman salliva kaava, Metsähallitus kilpailuttaa hankkeen. Metsähallitus ei itse hanki osakkuuksia tuulivoimatuotantoa harjoittavista yhtiöistä.

– Emme ole operaattori, vahvistaa Metsähallitus Laatumaan tuulivoimapäällikkö Pertti Tapio.

Artikkelia on täydennetty klo 13:30 Metsähallitus Laatumaata koskevilla tiedoilla ja kommenteilla.