Vääntö Sodankylän talous- ja hallintojohtajan esimiesasemasta jatkuu – syynä huono työilmapiiri

Kolme kunnanhallituksen jäsentä jätti eriävän mielipiteensä päätöksiin, joissa talousjohtaja siirretään pois esimiestehtävistä.

talouspäälliköt (ammatit)
Sodankylän raitti
Raimo Torikka/Yle

Sodankylän kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan toistamiseen perustaa kuntaan talousasioista vastaavan controllerin virka, johon kunnan talous- ja hallintojohtaja siirretään vuoden määräajaksi.

Taustalla ovat kunnanviraston työilmapiiriongelmat, joiden syynä pidetään talousjohtajaa, sivistystoimenjohtaja Risto Varis kertoo.

Käytännössä controlleriksi siirtyminen merkitsisi sitä, että talousjohtaja vastaisi yhä kunnan talousasioista, mutta hänellä ei olisi enää esimiesasemaa. Jos tähän päädytään, jäädytetään kunnan talous- ja hallintojohtajan virka, koska talousjohtajalla on määräaikaisen controller-viran jälkeen oikeus palata siihen.

Controllerin virasta päätettiin jo kuukausi sitten, mutta siitä tehtiin oikaisuvaatimus päätöksentekijän epäillyn jääviyden takia. Kunnanhallituksessa istunut valtuuston varapuheenjohtaja on talousjohtajan alainen.

Hallitus erimielinen

Maanantain kokouksessa kunnanhallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja asia käsiteltiin uudelleen ilman jääviksi epäiltyä päättäjää. Osa kunnanhallituksen jäsenistä vastusti viran perustamista. Siitä päätettiin lopulta äänin 5-3 ja yksi tyhjä.

Sama tilanne jatkui, kun päätettiin talousjohtajan siirtämisestä controllerin virkaan väliaikaisesti. Esitys hyväksyttiin äänin 5-3, yksi tyhjä.

Tässä sivistystoimenjohtaja oli muuttanut esitystä siten, että talous-ja hallintojohtajan kanssa käydään ensin neuvottelut viranhoidon järjestelyistä. Jos niissä päästään yhteiseen ratkaisuun, jonka myös talousjohtaja lainvoimaisesti hyväksyy, ei häntä siirretä controlleriksi.

Seuraavaksi Sodankylässä odotetaan, saavatko nyt tehdyt päätökset lainvoiman, vai tuleeko niistä jälleen oikaisuvaatimus. Molempiin päätöksiin jättivät eriävän mielipiteensä Pentti Rytisalo, Martti Kumpulainen ja Eila Kivioja. Tyhjää äänesti molemmissa Tuula Annala.