Kolmelle tuomarille ja yhdelle virkamiehelle syytteet ulkomaalaisten sijoittamista koskevassa jutussa

Oikeusasiamiehen mukaan käräjäoikeudessa ei ole käsitelty ulkomaalaisten erillään säilyttämistä koskevia päätöksiä lain mukaisesti.

Kotimaa
Helsingin käräjäoikeuden sisäänkäynti.
Milla Vahtila / Yle

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on määrännyt syytteen nostettavaksi kolmea Helsingin käräjäoikeuden tuomaria ja yhtä Helsingin säilöönottoyksikön virkamiestä vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Esitutkinnan perusteella käräjäoikeus ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin tuomioistuinkäsittelyn järjestämisestä yhdessäkään sille vuosina 2006–2015 lähetetyssä erilleensäilytysilmoituksessa koskien säilöön otettujen ulkomaalaisten erillään säilyttämistä. Säilöönottoyksiköstä oli lähetetty käräjäoikeuteen tuona aikana yhteensä 246 ilmoitusta erillään säilyttämisestä.

Asia tuli ilmi oikeusasiamiehen tehtyä tarkastuksen säilöönottoyksikköön joulukuussa 2014. Säilöönottoyksikköön sijoitetaan henkilöt, jotka poliisi tai rajavartiosto on ottanut säilöön ulkomaalaislain nojalla, ei rikosperusteisesti. Erillään säilyttämisestä voidaan päättää, jos henkilö on vaaraksi itselleen tai muille.

Lain mukaan erilläänsäilyttämispäätös on otettava käräjäoikeuden käsittelyyn viipymättä tai viimeistään neljän vuorokauden kuluttua erillään säilyttämisen alkamisesta, koska päätös lisää ulkomaalaisen vapaudenriiston astetta.

Syytteen perusteena on se, ettei erillään säilyttämistä koskevia päätöksiä ole käsitelty käräjäoikeudessa lain mukaisesti.

Asia määrättiin esitutkintaan maaliskuussa 2015 ja se siirtyi syyteharkintaan kesäkuussa 2016. Syytettä tulee ajamaan valtakunnansyyttäjän määräämä valtionsyyttäjä Helsingin hovioikeudessa.