Suomi jäi vertailussa kauas kärjestä – lasten ja nuorten liikunta hälyttävän vähäistä maailmanlaajuisesti

Slovenia, Tanska ja Hollanti kipusivat kärkeen lasten ja nuorten liikuntavertailussa.

Lapset ja nuoret
Lapset juoksevat koulun kentällä.
Suomessa alakoululaisista noin puolet liikkuu suositusten verran.Jyrki Lyytikkä / Yle

Slovenia, Tanska ja Hollanti antoivat kansainvälisessä vertailussa parhaat arvosanat oman maansa lasten ja nuorten liikkumiselle. Thaimaassa julkistetussa Global Matrix -vertailussa oli mukana 38 maata eri puolilta maailmaa. Liikunnan määrää ja sen mahdollisuuksia arvioitiin yhdeksän mittarin avulla.

Kansainväliset tutkimusryhmät ennakoivat, että nykypäivän lapset elävät lyhemmän ja sairaamman elämän kuin heitä edeltävä sukupolvi.

Tuija Tammelin

Sloveniassa koulupäiviin on lisätty aktiivisuutta niin, että oppilailla on mahdollisuus osallistua liikunnanopetukseen puolitoista tuntia päivittäin. Toisaalta liikkuminen jää vapaa-aikana vähemmälle. Hollannissa muun muassa hyvät pyöräilyreitit saavat lapset ja nuoret liikkeelle.

Suomi jäi keskivaiheille

Suomi sijoittui vertailussa keskivaiheille. Suomi antoi lasten ja nuorten liikkumiselle arvosanan D, kun asteikko ulottui A:sta F:ään.

Suomessa omatoimista liikuntaa kaivattaisiin lisää. Myös lasten ja nuorten istumista pitäisi vähentää.

– Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana esimerkiksi kestävyyskunto on heikentynyt. Tällä hetkellä lasten ja nuorten ylipaino, lihavuus lisääntyy edelleen. Samoja ongelmia on myös globaalisti. Kokonaisaktiivisuus jää liian vähäiseksi, Suomen tulokset koonneen ryhmän puheenjohtaja Tuija Tammelin Likes-tutkimuskeskuksesta sanoo.

Yleinen trendi länsimaissa tuntuu olevan yhä enemmän, että osallistutaan järjestettyyn liikuntaan, mutta muu pelaaminen ja leikkiminen pihalla tuntuvat helposti jäävän. Jäädään sisälle.

Tuija Tammelin

Suomessa alakoululaisista noin puolet liikkuu suositusten verran, mutta yläkoululaisista vain viidesosa. Kouluikäisille suositellaan vähintään tunnista kahteen tuntiin liikuntaa päivässä. Alle 8-vuotiaiden suositus on jopa kolme tuntia liikettä päivän aikana.

Suomen vahvuus on, että valtio ja kunnat satsaavat lasten ja nuorten liikkumiseen. Päiväkodit, koulut ja liikuntaseurat saavat melko hyvin liikettä lapsiiin. Myös liikuntapaikat ovat kunnossa ja koulumatkat kuljetaan usein kävellen tai pyörällä.

Lapset liikkuvat kaikkialla aivan liian vähän

Lasten ja nuorten liikunta on huolestuttavan vähäistä maailmanlaajuisesti.

– Kansainväliset tutkimusryhmät ennakoivat, että nykypäivän lapset elävät lyhemmän ja sairaamman elämän kuin heitä edeltävä sukupolvi, Tuija Tammelin Likes-tutkimuskeskuksesta sanoo.

– Yleinen trendi länsimaissa tuntuu olevan yhä enemmän, että osallistutaan järjestettyyn liikuntaan, mutta muu pelaaminen ja leikkiminen pihalla tuntuvat helposti jäävän. Jäädään sisälle.

Monissa alhaisen tulotason maissa liikutaankin enemmän kuin korkean tulotason maissa. Esimerkiksi Zimbabwe menestyi vertailussa hyvin. Liikuntapaikkoja tai järjestettyä liikuntaa ei ole samaan tapaan kuin korkean tulotason maissa, mutta liikettä kertyy arjessa enemmän. Näissäkin maissa vauraiden perheiden lapset liikkuvat kuitenkin muita vähemmän.

Lisää liikuntaa yhteistyöllä

Global Matrix -vertailun julkaisi kansainvälinen lasten ja nuorten liikunnan allianssi, jossa on mukana tutkijoita ja terveysammattilaisia eri puolilta maailmaa. Toista kertaa tehty vertailu ei kerro absoluuttista totuutta lasten ja nuorten liikkumisen eroista maiden välillä. Kukin maa on itse arvioinut oman tilanteensa yhteisten kriteerien mukaisesti.

– Tarkoituksena ei olekaan absoluuttisesti vertailla maita keskenään, vaan herättää keskustelua siitä, miten voitaisiin yhdessä kehittää näitä asioita eri maissa, Tuija Tammelin Likes-tutkimuskeskuksesta sanoo.