1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. turvapaikanhaku

EU etsii yhä yhteistä linjaa turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi – "Niin monia näkemyksiä, ettei kovin nopeaa"

Eniten keskustelua Dublin-järjestelmän uudistamisessa on herättänyt ehdotettu jakomekanismi, joka otettaisiin käyttöön, kun yksittäiseen jäsenvaltioon saapuu suhteettoman suuri määrä turvapaikanhakijoita.

Pakolaisia Khioksen kaduilla huhtikuussa. Kuva: EPA

EU-komissio on antanut tänä vuonna useita ehdotuksia turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi ja niitä käsitellään unionissa parhaillaan. Ehdotuksiin kuuluu myös korjauksia turvapaikanhakijoita koskevaan Dublin-järjestelmään.

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston erityisasiantuntija Kukka Krüger ei halua esittää arviota siitä, milloin käynnissä olevat neuvottelut turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta saadaan valmiiksi.

– Tietenkin yleinen tahtotila on siitä, että uusi turvapaikkajärjestelmää koskeva säädöspaketti tulisi saada valmiiksi mahdollisimman pian, mutta tähän sisältyy niin monia näkemyksiä, että se ei välttämättä ole loppujen lopuksi kovin nopeaa.

Sisäministeriö kertoi kesällä (siirryt toiseen palveluun), että Dublin-järjestelmän muutoksilla komissio haluaa helpottaa turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämistä, estää väärinkäytöksiä ja ehkäistä turvapaikanhakijoiden liikkumista jäsenvaltiosta toiseen kesken turvapaikkakäsittelyn. Menettelyä halutaan myös selkeyttää ja nopeuttaa.

Yle uutisoi tiistaina, että EU-maat pyytävät nyt kiihtyvään tahtiin palauttamaan Suomeen täältä jo kertaalleen poistuneita turvapaikanhakijoita Dublin-sopimuksen mukaisesti.

Ehdotus toisi turvapaikanhakijoille selkeitä velvoitteita

Ehdotuksia Dublin-järjestelmän muutoksista käsitellään parhaillaan EU-neuvoston turvapaikkatyöryhmässä. Dublin-järjestelmän perusperiaate on, että turvapaikkahakemus käsitellään vain yhdessä jäsenvaltiossa, ja yleensä vastuussa on se jäsenvaltio, johon hakija ensimmäiseksi saapuu.

Krüger muistuttaa, että komission ehdotuksessa tähän perusperiaatteeseen ei ole tulossa muutosta, mutta uutta olisi se, että ehdotus asettaisi myös turvapaikanhakijoille selkeitä velvoitteita.

– Ehdotuksessa hakijalla on velvoite tehdä hakemus ensimmäisessä valtiossa, johon hän EU:n alueella tulee, tai siinä valtiossa, jossa hän laillisesti oleskelee. Turvapaikanhakijalla olisi myös selkeä velvollisuus pysyä kyseisen valtion alueella koko hakemuksen käsittelyn ajan.

Komission ehdotuksessa ei myöskään olisi enää säännöksiä, joissa tietyissä tapauksissa valtion vastuu hakemuksen käsittelystä lakkaisi.

– Nykyasetuksen mukaan on esimerkiksi niin, että jos turvapaikanhakijan siirtoa vastuuvaltiolle ei suoriteta määräajassa, vastuu siirtyykin toiselle valtiolle, Krüger antaa esimerkin.

Krügerin mukaan ylipäätään halutaan tähdentää sitä, että vain yksi valtio on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Tavoitteena on nopeuttaa ja selkeyttää käytännön Dublin-menettelyä sekä vähentää hakijoiden edelleen liikkumista.

Krüger antaa esimerkin takaisinottopyynnöstä. Kun esimerkiksi Ruotsissa turvapaikkahakemuksen tehnyt henkilö saapuu Suomeen ja Suomi nykyasetuksen nojalla pyytää Ruotsia ottamaan hänet takaisin, uudessa asetuksessa kyseessä ei olisi enää pyyntö vaan ainoastaan ilmoitus velvollisuudesta ottaa hänet takaisin.

Eniten keskustelua turvapaikanhakijoiden jakamisesta

Krügerin mukaan neuvotteluissa eniten erilaisia näkemyksiä on noussut komission keväisestä ehdotuksesta, jossa Dublin-järjestelmään tulisi niin sanottu korjaava jakomekanismi.

– Jakomekanismi otettaisiin käyttöön siinä tapauksessa, että yksittäiseen jäsenvaltioon saapuu suhteettoman suuri määrä turvapaikkahakijoita. Tällöin tähän jäsenvaltioon saapuvia hakijoita siirrettäisiin muihin maihin.

Jos jäsenvaltio ei tähän osallistuisi, tulisi sille maksettavaksi niin sanottu solidaarisuusmaksu.

Krügerin mukaan on vielä täysin auki, otetaanko mekanismi käyttöön – ja jos otetaan, niin missä muodossa.

Hän muistuttaa, että joka tapauksessa muutosten käsittelystä siihen, että säädös on valmis otettavaksi käyttöön, on usein pitkä matka.