Kemin kouluverkkoselvitys: Kuntalaisia on kuultu – pian on päätösten aika

Jos päättäjät kuuntelevat saamaansa palautetta, muutos tulee myös siihen, milloin Kemissä siirrytään yläkouluun.

päivähoito
Penaali ja kyniä pulpetin lokerossa
Yle

Kemissä päättäjät joutuvat ottamaan piakkoin kantaa kaupungin päiväkoti- ja kouluverkkoon, kenties myös siihen saadaanko kaupunkiin yksityinen päiväkoti.

Ensimmäisiä päiväkoti- ja kouluverkkoa koskevia päätöksiä saatetaan tehdä jo ennen joulua, valtuustoon kokonaisuus saataneen koulutuslautakunnasta joulukuussa.

Kaupunkilaisia on kuultu laajasti

Päätöksenteon tueksi kaupunkilaisilta on pitkin vuotta kysytty mielipiteitä päiväkoti- ja kouluverkon kehittämisestä, viimeksi tätä mahdollisuutta käytti netin Ota kantaa.fi -palvelun kautta liki puolen tuhatta kemiläistä

Tällöin selvä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että kaupunki pitää jakaa niin sanottuhin koulupiireihin, jolloin tietyltä alueelta oppilaat menevät tiettyyn kouluun.

Tällä hetkellä Kemissä koko kaupunki on samaa oppilaaksiottoaluetta eli tämä tarkoittaa sitä, että samalta kadulta oppilaita ohjataan eri kouluihin eri lukuvuosina.

Jos päättäjät kuuntelevat saamaansa palautetta, muutos tulee myös siihen, milloin Kemissä siirrytään yläkouluun. Tällä hetkellä osasta kouluista siirrytään isompaan kouluun viidenneltä tai kuudennelta, mutta lähes 400 vastaajan mielestä oikea tapa olisi siirtyä vasta seitsemännellä.

Mitä tapahtuu yläkouluille?

Yksi iso pohdinnan paikka Kemissä on yläkoulujen Syväkankaan, Karihaaran ja Hepolan kohtalo.

Näistä Karihaaran koulu kaipaa kipeästi remonttia ja Syväkangas pullistelee oppilaista kuten on tehnyt peruskorjauksesta lähtien. Hepolassa taas ei ole kaikille tilaa, jos päiväkoti-ikäiset päätetään siirtää samaan rakennukseen koululaisten kanssa.

– Kiireellisin näistä on päivähoitopaikan löytäminen Hepolahden alueelta lapsille, sillä päiväkodin vuokrasopimus päättyy ensi kesänä. Jos päiväkodille löytyy tilat koululta, se liikuttaa sitten koululaisiakin jonnekin muualle, luonnehtii koulutuslautakunnan puheenjohtaja Juha Taanila.

Eli käytännössä päiväkoti-ikäisten tilaratkaisu saattaa säteillä niin laajasti, että Kemissä voidaan päätyä kuljettamaan yläasteikäiset Hepolan koululaiset keskustaan.

Ratkaisua odottaa myös Karihaaran koulu, joka on Taanilan mukaan korjauslistan kärkipäässä. Ison koulun oppilaille ja henkilökunnalle tarvitaan remontin ajaksi väistötilat.

– Väistötilaksi meille on jo tarjottu muun muassa keskustassa uimahallia vastapäätä sijaitsevaa vanhaa tyttölyseota, josta ammattikorkeakoulu on keskittämässä omia toimintojaan Kivikolle, sanoo Taanila.

Jokainen ratkaisu vaikuttaa laajemmin

Kaupunkilaisilta saadun palautteen mukaan päättäjien tulisi myös harkita, ketkä ovat kuljetusten piirissä. Tällä hetkellä Takajärven koulun oppilaille on järjestetty väistötilat Hepolan koulusta, jonne heidät kuljetetaan toiselta puolelta kaupunkia.

Entä jos kuljetusten piirissä olisivatkin isommat oppilaat kuten Hepolan yläasteikäiset? Ainakin tälle vaihtoehdolle löytyy kannatusta myös kyselyyn vastanneiden joukosta, osa heistä siirtäisi Hepolan isommat koululaiset keskustaan joko lukioon tai entiseen tyttölyseoon.

– Yksi vaihtoehto on, että entisiin tyttölyseon tiloihin tehtäisiin tilat koulua ja päiväkotia varten, sillä remonttia kaipaa myös keskustassa sijaitseva Kaivolinnan päiväkoti, sanoo Taanila.

Konsulttiakin käytetään

Erilaisia kouluverkkovaihtoehtoja on Kemissä laadittu sitä silmällä pitäen, että lasten määrä vaihtelee ja muuttuu eri puolilla kaupunkia hyvin eri tahtiin.

Poliitikkojen päätöksenteon tueksi on myös konsultti, joka selvittää muun muassa minkä verran Kemissä on tulevina vuosina koululaisia ja missä alueilla. Ulkopuolisen konsultin käyttöä on toivonut esimerkiksi selvityksen tehnyt työryhmä.

Jo ennestään Kemin koulutoimessa tiedetään, että seiniä on riittävästi, mutta ne eivät ole siellä, missä niitä eniten tarvittaisiin. Soppaa hämmentää myös se, että osa päiväkoti- ja koulutiloista on kipeästi peruskorjauksen tarpeessa.

Yksityiset päiväkodit tervetulleita

Helpotusta kaupungin investointipaineisiin saattavat tuoda esimerkiksi ulkopuoliset palventarjoajat eli käytännössä yksityiset päiväkodit, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita tulemaan Kemiin.

Osalle päättäjistä ovien avaaminen yksityisille päiväkodeille voi olla tiettävästi vaikea paikka esimerkiksi ideologisista syistä, mutta kaupunkilaisilta saadun palautteen mukaan valinnanvapauden lisääntymiselle ei ole esteitä.

Yli 450 vastaajan joukosta peräti 300 katsoo, että Kemissä varhaiskasvatuksen tuottajaksi tulee hyväksyä jatkossa myös yksityinen päiväkoti.

– Kyllähän valinnanvapaus on nykyaikaa ja tähän mennessä kaksi valtakunnallista yritystä on käynyt esittelemässä meille omaa toimintaa tuottaa varhaiskasvatuspalveluja, sanoo Taanila.