Saamelaiskäräjät on kannellut ministeriön menettelystä oikeuskanslerille

– Maa- ja metsätalousministeriö on laiminlyönyt saamelaiskäräjälain mukaisen neuvotteluvelvoitteen Tenon sopimuksen voimaansaattamislain valmistelussa. Ministeriö ei ole neuvotellut saamelaiskäräjien kanssa ennen kuin Norja ja Suomi hyväksyivät sopimuksen sisällön, sanoo saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Kotimaa
Kulkuttajia Tenolla
Raimo Torikka / Yle

Saamelaiskäräjät toteaa, että Suomi ei ole toteuttanut lain edellyttämää velvoitetta neuvotella saamelaiskäräjien kanssa saamelaisia koskevissa asioissa.

– Suomen valtio laiminlyö oman valtiosääntönsä sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimustensa velvoitteiden noudattamisen ilman, että valtio olisi edes asianmukaisesti arvioinut ja tunnustanut perustuslain edellyttämällä tavalla toimiensa vaikutukset saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin.

– Tilanne on kestämätön ja vaarantaa saamelaisen kulttuurin jatkuvuuden ja toisaalta Suomen valtion uskottavuuden länsimaisena oikeusvaltiona sekä perus- ja ihmisoikeuksien puolustajana”, huomauttaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Neuvottelut vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti lain määräämät neuvottelut saamelaiskäräjien kanssa vasta, kun Suomi ja Norja olivat allekirjoittaneet sopimuksen ja sen sisältö oli käytännössä lyöty lukkoon, sanoo Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjät toteaa, että ministeriö on näin ohittanut saamelaisille lain tarjoaman mahdollisuuden vaikuttaa alkuperäiskansaa itseään koskevaan päätöksentekoon.

– Näin ollen menettelyllään ministeriö ohitti tärkeimmän voimassa olevan lainsäädännön saamelaisille tarjoaman mahdollisuuden vaikuttaa alkuperäiskansaa itseään koskevaan päätöksentekoon.

– Maa- ja metsätalousministeriön olisi tullut varata Saamelaiskäräjille voimassa olevan saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti todellinen mahdollisuus neuvotella ja näin vaikuttaa sopimuksen sisältöön ennen kuin Suomen valtion edustajille myönnettiin mandaatti sopimuksen sisällön sinetöimiseksi allekirjoituksin, huomauttaa Sanila-Aikio.