Terrafamen metallipäästöt reilusti rajojen alapuolella – ongelmana enää veden suolaisuus

Pääministeri käytti kaivosvesien laskeneita metallipitoisuuksia esimerkkinä Terrafamen kaivoksen parantuneesta ympäristötilanteesta. Paras kehityksen mittari on kuitenkin sulfaatin määrä.

Terrafamen kaivoksen uusi keskusvedenpuhdistamo. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Sotkamossa Terrafamen kaivoksella maanantaina 14. marraskuuta vieraillut pääministeri Juha Sipilä totesi, että Terrafamen kaivokselta poistuvan veden metallipitoisuudet ovat "jopa kymmenen prosenttia lupaehdoista". Hän käytti tätä yhtenä esimerkkinä siitä, että vesiasioissa on menty "todella paljon eteenpäin".

Kuvaako Sipilän esimerkki todella sitä, että edistysaskelia on otettu?

– Se ei ole ollut missään vaiheessa Terrafamelle tai Talvivaarallekaan ongelma, koska metallit saadaan poistettua kalkkikäsittelyllä. Metallit saostuvat hyvin jätevesistä pois. Ongelmana on ollut sulfaatti ja sen puhdistustoimet, sanoo Kainuun ely-keskuksen yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

Keskuspuhdistamon teollinen prosessi varmistaa puhdistetun veden tasalaatuisuuden.

Veli-Matti Hilla

Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla toteaa erittäin tärkeänä asiana, että kaivoksen ylimääräinen vesimäärä on vähentynyt vuodessa 10 miljoonasta kuutiometristä tasolle 4,1 miljoonaa kuutiometriä.

– Syynä tähän on ollut se, että Nuasjärven purkuputkea on voitu käyttää keväästä alkaen täydellä teholla ja hyvin toimivaan bioliuotuskiertoon on voitu johtaa vettä korvaamaan haihduntaa. Purkuveden metallien pitoisuudet ovat olleet noin kymmenesosa ympäristöluvan sallimasta pitoisuudesta.

– Purkuveden laatu on täyttänyt selvästi kaikki ympäristöluvan määräykset, Hilla jatkaa.

Hilla mainitsee esimerkkinä nikkelin keskimääräisen pitoisuuden. Nuasjärveen johdetussa vedessä sitä on ollut 0,02 milligrammaa litrassa, kun luparaja on 0,3 mg/l. Nikkelin vuosittainen kiintiö purkuputkelle on 650 kiloa. Kiintiöstä on käytetty tänä vuonna tähän mennessä 145 kiloa.

Myllyoja arvioi, että kaivos tulee pääsemään metalleissa tänäkin vuonna reilusti alle sallittujen päästörajojen. Sen sijaan nyt odotellaan, miten käy sulfaatin kanssa.

Pääministeri Juha Sipilä vieraili kaivoksella marraskuussa. Kuva: Jonna Karjalainen / Yle

Tämänhetkisten tietojen mukaan myös Terrafamen sulfaattipäästöt Nuasjärven purkuputken suuntaan ovat jäämässä hieman päästörajojen alapuolelle. Kainuun ely-keskuksen yksikön päällikön Sari Myllyojan mukaan kaivokselta on vakuutettu, etteivät rajat ole vaarassa ylittyä.

– Vielä tässä on marras–joulukuu aikaa. Tällä hetkellä eletään Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti, eli he pystyvät johtamaan Nuasjärven suuntaan kokonaisuudessaan 15 000 tonnia sulfaattia. Joulukuusta huhtikuuhun voidaan johtaa tuhat tonnia kuukaudessa ja muina kuukausina 2 000 tonnia kuukaudessa, Myllyoja selventää.

Veli-Matti Hilla kertoo, että purkuvedessä on ollut sulfaattia keskimäärin 1 770 mg/l, kun luparaja on 4 000 mg/l.

– Eli sulfaatinkin osalta pitoisuudet ovat olleet noin puolet ympäristöluvan sallimista rajoista. Purkuputken vuosittainen sulfaattikiintöstä on käytetty tällä hetkellä 11 300 tonnia.

Purkuveden laatu on täyttänyt selvästi kaikki ympäristöluvan määräykset.

Veli-Matti Hilla

Tällä hetkellä Terrafame juoksuttaa vesiään ainoastaan Nuasjärven purkuputken suuntaan.

– Nyt putkea pitkin johdetaan puhdistettua vettä 1 000 kuutiometriä tunnissa. Joulukuun alusta kuukausittainen sulfaattikiintiö puolittuu talvikuukausien ajaksi, jolloin virtaamaa pudotetaan, Hilla mainitsee.

Myllyoja muistuttaa, että Terrafamella oli keväällä poikkeusjuoksutuksia vanhoille purkureiteille Oulujoen ja Vuoksen vesistön suuntaan.

– Siellähän on tapahtunut luvan ylityksiä, Myllyoja huomauttaa.

Vedenpuhdistamon koekäyttö alkaa

Terrafame aloittaa keskitetyn vedenpuhdistamon koekäytön perjantaina. Sen on tarkoitus tuoda kustannussäästöjä ja parantaa puhdistetun veden laatua.

– Keskitetty vedenpuhdistamo on yhteydessä prosessinohjausjärjestelmään. Siellä käytetään automatiikkaa, joka tuo käyttövarmuutta puhdistusprosessiin. Keskuspuhdistamon teollinen prosessi varmistaa puhdistetun veden tasalaatuisuuden, kertoo Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.  

Kainuun ely-keskuksen yksikön päällikkö Sari Myllyoja lisää vielä, että uudessa vedenpuhdistamossa kalkkikäsittelyä ja veden puhdistamista pystytään tekemään keskitetymmin ja tehostetummin.

Uudelle vedenpuhdistamolle on tällä hetkellä koekäyttölupa. Yhtiö on hakenut sille myös varsinaista ympäristölupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Kasoilla haihdunta on ollut parempaa verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Sari Myllyoja

Sari Myllyoja arvioi kaivoksen vesitilanteen muuttuneen positiivisempaan suuntaan viimeisen vuoden aikana.

– Pahimmillaan jätevesiä on ollut muistaakseni 11 miljoonaa kuutiota. Kyllä vesitilanne on kehittynyt.

Muutokset johtuvat Myllyojan mukaan osittain kuluvan vuoden vähäisestä sadannasta.

– He ovat myös kasanneet malmia uusille kasoille, joihin he ovat voineet johtaa avolouhokseen varastoituja vesiä. Kasoilla haihdunta on ollut parempaa verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Latosuon allas Terrafamen kaivosalueella. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Lisäksi kaivoksella on ollut käsiteltyjä vähäsulfaattipitoisia vesiä, joita on voitu johtaa purkuputken kautta.

Kaivoksen päästöjä valvotaan tarkasti. Myllyojan mukaan kaivos on jopa yksi Suomen tarkimmin valvotuista teollisuuden toimijoista.

– Siellä mitataan laajalla skaalalla eri metalleja. Tyypillisimmät ovat nikkeli, kupari, sinkki, mangaani ja elohopea. Siellä on myös laajalla skaalalla muita metalleja. Lisäksi mitataan muun muassa sulfaattipäästöjä, joista on ollut paljon keskustelua viime aikoina.

Syyskierto on toteutunut Nuasjärvellä

Kainuun ely-keskus tiedotti torstaina (siirryt toiseen palveluun), että syyskierto on toteutunut Nuasjärvessä ja sekoittanut syvänteet pohjia myöten.

Purkuputken aiheuttama kuormitus on tällä hetkellä ympäristöluvan lupaehtojen mukaista.

Syyskierron toteutumista osoittaa se, että syvänteen vesimassa on kauttaaltaan saman lämpöistä. Veden sekoittumisen ansiosta syvänteiden happitilanne on hyvä. Ely-keskuksen mukaan myös veden suolaisuutta kuvaava sähkönjohtavuus on laskenut huomattavasti.

Ainoastaan Ison Selkäsaaren edustalla sijaitsevan syvänteen alusveden sähkönjohtavuus on koholla. Tarkkailutuloksien perusteella purkuputken kuormitus on näkynyt selkeimmin syvänteessä.