1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Hallitus perui aikeensa: Hoitajamitoitusta ei lasketa

Hallitus hakee yhä 70 miljoonan säästöjä vuoteen 2019 mennessä.

politiikka
Sairaanhoitaja ja potilas sairaalan käytävällä.
Ismo Pekkarinen / AOP

Hallitus sopi tänään, että vanhainkotien ja muun ympärivuorokautisen hoivahenkilöstön mitoitus pysyy ennallaan. Tilanne siis säilyy nykyisen vanhuspalveluiden laatusuosituksen mukaisena eli 0,5 hoitajaa vanhusta kohden.

Hallitus päätti myös, että hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoitusta yhdenmukaistetaan siten, että mitoitus on jatkossa sama yksityisillä ja julkisilla palvelutuottajilla. Lisäksi henkilöstömitoitukseen lasketaan jatkossa mukaan joustavammin perustein hoitoon osallistuva henkilökunta.

Tähän asti hoitajamitoitus on yksityisellä puolella määritelty yksikkökohtaisesti aluehallintovirastojen myöntämissä luvissa. Julkisella puolella on voitu helpommin joustaa potilaiden hoidontarpeen mukaan. Henkilöstötarpeen perusteena on jatkossa sekä yksityisellä että julkisella puolella asiakkaiden hoidon tarve ja siinä tapahtuvat muutokset.

Aiemmin hallitus kertoi alentavansa vanhainkotien ja muun ympärivuorokautisen hoivahenkilöstön määrää niin, että vähimmäismitoitus laskee 0,5:stä 0,4:ään hoitajaan vanhusta kohden. Hallituksen suunnitelmat hoitajamitoituksen leikkaamisesta herättivät oppositiossa mm. SDP:ssä vastustusta.

Hallitus hakee edelleen ohjelmansa mukaisesti 70 miljoonan euron säästöjä julkiseen talouteen vuoteen 2019 mennessä. Uuden esityksen mukaan tämä hoituu henkilöstömitoituksen täsmentämisellä ja hoitajamitoitukseen laskettavan henkilöstön uudelleenmäärittelyllä.

Mitoitusperusteet tulevat uudistettaviin laatusuosituksiin

Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditaan parhaillaan uusia laatusuosituksia hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi.

Uudistuksessa pohditaan miten hoitoon osallistuvan henkilöstön määrään voidaan sisällyttää muita työtekijäryhmiä sekä ottaa huomioon esimerkiksi turvateknologiaa.

Tarkastelun kohteena ovat muun muassa tukipalveluhenkilöstöä koskevat erilliset lupavaatimukset sekä toimiluvat.

Lue seuraavaksi