Kymenlaakson psykiatrinen sairaala halutaan säilyttää Kuusankoskella

Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan tulevaisuus riippuu siitä, millä laajuudella ja etäisyydellä tarvittava somaattinen hoito pitää olla.

Sairaalat ja terveyskeskukset
Psykiatrinen sairaala sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella.
Psykiatrinen sairaala sijaitsee Kuusankoskella.Juha Korhonen / Yle

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala halutaan säilyttää nykyisellä paikallaan sairaalanmäellä Kuusankoskella myös tulevaisuudessa. Näin linjaavat sairaalan johtava ylilääkäri Jussi Seppälä sekäKymenlaakson sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean johtajaylilääkäri Ari Ronkainen.

– Ei ole mitään suunnitelmaa tai ajatusta siitä, etteikö sairaalan toiminta jatkuisi kuten tähänkin asti nykyisissä tiloissa, jotka ovat uudet ja hyväkuntoiset, toteaa Ronkainen reilut kymmenen vuotta sitten käyttöön otetusta sairaalasta.

Psykiatristen sairaaloiden on haluttu olevan lähellä tavallista sairaallista, jolloin somaattinen eli fyysisten sairauksien hoito on riittävän lähellä.Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan vieressä sijaitsevan Pohjois-Kymen sairaalan päivystys olisi päivystysasetuksen mukaan tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä suppeampi.

Kysymys kuuluukin, minkä tasoinen somaattinen hoito on riittävä ja millä etäisyydellä palvelun tulee olla? Sekä johtava ylilääkäri Jussi Seppälä että Carean johtajaylilääkäri Ari Ronkainen mainitsevat, ettei missään ole määritelty sitä, millainen somaattinen hoito on riittävä ja mikä on sen etäisyys.

– Lainsäätäjien täytyy määritellä se, mikä on riittävä ja mikä ei ja mitä pitää olla missäkin. Meille riittävä on se, että potilasturvallisuus ei kärsi ja potilaille saadaan järjestettyä tarvittavat palvelu, Ronkainen toteaa.

– Olisi hyvä, että tässä lähellä olisi yleislääkäritasoinen ympärivuorokautinenpäivystys ja lisäksi mahdollisuus saada konsultaatioapua sisätauteihin ja kirurgiaan, sanoo puolestaan Seppälä.

Hän uskoo, että tarvittava tuki on järjestettävissä niin, ettei psykiatrisen sairaalan toimintoja tarvitse siirtää, onhan ainakin yleislääkäritasoinen päivystys säilymässä Kouvolassa.

Palveluiden siirtämistä ei toivota

Mikäli käy vastoin Carean ja Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan tahtotilaa ja sairaalan toiminnat on siirrettävä toisaalle, tulee Carean johtajaylilääkäri Ari Ronkaisen mukaan kyseeseen kaksi vaihtoehtoa: joko psykiatrinen osastohoito siirretään Kymenlaakson keskussairaalaan Kotkaan tai Kymenlaaksossa ei olisi lainkaan osastohoitoa ja se ostettaisi muualta.

Ei ole mitään suunnitelmaa tai ajatusta siitä, etteikö sairaalan toiminta jatkuisi kuten tähänkin asti nykyisissä tiloissa.

Ari Ronkainen

– Ostopalveluiden suunta olisi todennäköisesti HUS, mutta palveluiden ostaminen muualta ei ole tavoite. Jos toiminnot joudutaan siirtämään Kuusankoskelta niin silloin Kymenlaakson keskussairaalaan, jos se vain järkevästi onnistuu.

Tällä hetkellä keskussairaalassa ei ole riittäviä tiloja, eikä sairaalan remontin jälkeisestä ajasta ole tarkkaa tietoa, koska sote-paletti on vielä monelta osin auki.

Ronkainen toivoo, ettei siihen pisteeseen päädytä, missä Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan siirtämistä joudutaan pohtimaan.

– Asia vaatinee valtiovallan kannanottoja. Lähdemme kuitenkin siitä, ettei siirtoa tarvitsisi alkaa miettimään, kun päivystys kuitenkin Kouvolassa säilyy.

Kouvolassa kaupunki on pohtinut yhteisen sote-yrityksen perustamista yhdessä yksityisen yrityksen kanssa sairaalapalveluiden tuottamiseksi. Sillä ei Ronkaisen mukaan ole psykiatrisen sairaalan tulevaisuuden kannalta merkitystä, kuka tuottaa tarvittavat somaattiset palvelut, kunhan ne ovat riittävän laadukkaat.

Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa on yhteensä noin 300 työntekijää. Aikuisten ja nuorten osastoilla sekä lasten psykiatrisella viikko-osastolla on tällä hetkellä yhteensä reilut sata potilasta.