Asiantuntijat Terrafamen uraanilaitoksesta: Edessä uusi valitusprosessi

Talvivaaran kaivosta pyörittävän Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia kertoi torstaina A-Studiossa, että yhtiö haluaa käynnistää vuosia käyttämättömänä seisoneen uraanilaitoksen.

Terrafame
Talvivaara kaivoksen valmis uraanierotuslaitos tammikuussa 2013
Sini Salmirinne / Yle

Työ- ja elinkeinoministeriön energia-asiantuntija, yli-insinööri Jorma Aurela ennakoi, että Terrafamella on edessään pitkä prosessi ennen kuin uraanilaitos saadaan toimintaan.

Valtioneuvosto myönsi Talvivaara Sotkamolle maaliskuussa 2012 uraanin talteenottoluvan ydinenergialain nojalla. Edellisellä kierroksella luonnonsuojelujärjestöt valittivat, ja asia eteni lopulta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti joulukuussa 2013 hylätä hakemuksen ja palauttaa sen valmisteluun.

– Siinä vaiheessa lupa ei ollut enää ajankohtainen, koska taloudelliset edellytykset, joita edellytetään ydinenergiaa käyttävältä yhtiöltä, olivat kadonneet, Aurela kertoo.

Lupa ei ollut enää ajankohtainen, koska taloudelliset edellytykset, joita edellytetään ydinenergiaa käyttävältä yhtiöltä, olivat kadonneet.

Jorma Aurela

Talvivaara Sotkamo oli tässä vaiheessa ajautunut talousvaikeuksiin ja yrityssaneeraukseen. Nyt hallituksen pitäisi tarkastella uudestaan samoja asioita, joihin hanke edellisellä kerralla kaatui: onko yhtiöllä taloudellisia edellytyksiä hoitaa asioita ydinenergialain mukaisesti?

Samoilla linjoilla Aurelan aikatauluarvion kanssa on Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä. Hän pitää todennäköisenä, että uraanin talteenotto Sotkamossa ei ala vielä vuosiin, vaikka Terrafame hakisi siihen lupaa. Sen lisäksi, että uraaniluvan myöntäminen joudutaan käsittelemään uudelleen valtioneuvostossa, voi päätöksestä valittaa jälleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

– On hyvin todennäköistä, että samat tai samankaltaiset tahot olisivat nytkin aikeissa valittaa päätöksestä, Määttä toteaa.

Jorma Aurela kertoo, että hakemus on odottanut ministeriössä uudelleen valmistelu-tilassa melkein kolme vuotta.

– Terrafamen pitäisi nyt aktivoida tämä ja se olisi aivan uusi prosessi, joka kestäisi kuukausia. Jos valtioneuvosto luvan hyväksyy, siitä voisi taas valittaa KHO:een, Aurela sanoo.

Yli-insinöörin mukaan valtioneuvoston lupa voisi tulla jopa parissa kuukaudessa. Terrafamella pitää olla uraanin käsittelyluvan lisäksi kunnossa lukuisia muitakin lupia. Ympäristöluvan ja kemikaaliluvan lisäksi vaaditaan lupa Euroopan atomienergiayhteisöltä Euratomilta. Säteilyturvakeskus puolestaan myöntäisi käynnistämisluvan ja tarkastaisi toiminnan ennen sen aloittamista.

Suomalaista uraania ydinreaktoriin? Ei aivan

Talvivaara Sotkamon arvioi vuoden 2012 talteenottolupahakemuksessa, että kaivos tuottaisi vuodessa 500 tonnia uraania.

On hyvin todennäköistä, että samat tai samankaltaiset tahot olisivat nytkin aikeissa valittaa päätöksestä.

Tapio Määttä

TEMin Jorma Aurela kertoo, että Suomen neljän ydinvoimalan tarve on samaa luokkaa, 400 tonnia. Tästä syystä Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia puhui uraanin omavaraisuudesta A-Studion haastattelussa. Aurelan mukaan Talvivaaran kaivoksen uraania ei kuitenkaan olisi käytetty suomalaisessa reaktorissa.

– Käytännössä ne eivät kohtaisi. Ennen kuin raaka-aine muuttuu polttoaine-elementeiksi, joka pistetään ydinreaktoriin, tapahtuu paljon asioita. Uraani 235:ttä rikastetaan ja käsitellään useassa tehtaassa, ja lopulta jostakin tehtaasta tulee ulos polttoainetta. Näitä eri vaiheita kaupitellaan maailmalla, Aurela sanoo.

Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Martti Kätkä pitää määrää niin merkittävänä, että kaivoksen sivutuotteena syntyvä uraani kannattaisi ottaa pois. Uraanin nykyhinnalla uraanista voisi saada noin 23 miljoonaa euroa vuodessa, jos vuosituotanto olisi tuo 500 tonnia.

– Se on sen verran iso määrä, että sillä alkaa olla jo taloudellista merkitystä, Kätkä painottaa.

Täyttäisikö Terrafame uraanin lupaehdot?

Professori Tapio Määtän mukaan perusperiaatteena on, että lupapäätöksen lainmukaisuutta tuomioistuimessa arvioitaessa tarkastellaan yhtiön tilannetta päätöksentekohetkellä.

– Tämä oli yksi oikeudellinen probleema, että voidaanko muuttuneet olosuhteet huomioida, Määttä kertaa aiempaa käsittelyä.

Viime kerralla KHO tekikin poikkeuksen tähän periaatteeseen siksi, että yhtiön tilanne oli muuttunut merkittävästi ja lupaa haettiin poikkeuksellisen pitkäksi aikaa.

KHO:n silloinen päätös ei Määtän mukaan juuri anna suuntaa siihen, millainen yhtiön kelpoisuus uraanin talteenottoon olisi nyt.

Tämä johtuu siitä, että silloin KHO ei Talvivaara Sotkamon yrityssaneeraukseen hakeutumisen vuoksi joutunut ottamaan kantaa yhtiön muihin lupaedellytyksiin.