Lex Kittilä etenee

Kuntalakia ollaan muuttamassa niin, että valtio voisi puuttua tilanteeseen, jossa kunnan päätöksenteko on rampautunut.

Kittilän kunnanvaltuusto 29. helmikuuta 2016. Kuva: Perttu Ruokangas / Yle

Niin kutsuttu Lex Kittilä etenee. Hallitus on antanut lakiesityksensä, jota voitaisiin käyttää kuntien hallinnollisten umpisolmujen purkamiseen.

Esityksen mukaan valtiovarainministeriö voisi asettaa selvityshenkilön tai selvitysryhmän selvittämään tilannetta, jossa kunta itse ei kykene ratkaisemaan hallinnon poikkeuksellisia vaikeuksia.

Valtio voi puuttua kunnan tilanteeseen, jos on käynnistetty esitutkinta viranomaisen tai päättäjän tekemäksi epäillystä vakavasta virkarikoksesta tai jos heitä on muuten syytä epäillä lainvastaisesta toiminnasta tai lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönnistä, eikä kunta ole ryhtynyt asiassa riittäviin toimiin.

Valtio voi evätä luottamusaseman

Selvityshenkilön tai selvitysryhmän tulisi tehdä ehdotus tarvittaviksi toimenpiteiksi kunnan hallinnon saattamiseksi lainmukaiseksi. Mikäli kunta ei itse tee päätöstä, olisi valtiovarainministeriöllä viimesijassa oikeus pidättää kunnan luottamushenkilö luottamustehtävistään.

Kuntalakiin ehdotetaan tämän lisäksi muutoksia, jotka turvaavat kunnan puhevallan käytön ja toiminnan jatkuvuuden myös laajoissa esteellisyystilanteissa.

Kuntalain muutoksen taustalla ovat Kittilän kunnan tapahtumat, joiden vuoksi suuri osa kunnanvaltuutetuista on ollut epäiltynä virkarikoksesta. Kittilän vaikeudet alkoivat Levin hissiyhtiöstä teetetystä tutkintapyynnöstä ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta.

Mäkelä sai potkut kaksi vuotta sitten. Irtisanominen todettiin sittemmin laittomaksi. Asiaa on yritetty sopia, mutta siinä ei ole onnistuttu.