"Ampumamelu ei ole kohtuutonta" – myös puolustusvoimat valittaa Vattajan ympäristöluvasta

Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueen ympäristölupatarvetta pohditaan seuraavaksi Vaasan hallinto-oikeudessa. Myös Kokkolan kaupunki on valittanut ELY-keskuksen lupapäätöksestä.

ympäristöluvat
Panssariajoneuvo laukaisee kranaatin
Myös Patria käyttää Vattajaa omiin asetesteihin.Ari Vihanta / Yle

Puolustusvoimat hakee Vaasan hallinto-oikeudelta muutosta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätökseen, joka velvoitti armeijaa hakemaan ympäristölupaa Vattajan raskasaseammunnoille naapurustolle aiheutuvien meluhaittojen perusteella.

Puolustusvoimen logistiikkalaitoksen esikunnan laatiman valituksen mukaan tykkien jylyä ei voi pitää naapuruussuhdelain tarkoittamana kohtuuttomana meluna, vaan rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa paikalliset olosuhteet, rasituksen voimakkuus, kesto ja ajankohta.

Ampuma- ja harjoitusalueen lähistöllä asuvien osalta ampumatoiminnasta aiheutuvaa melua voidaan pitää tavanomaisena.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos

– Paikallisista olosuhteista riippuu, millainen melu on katsottava kohtuuttomaksi rasitukseksi. Ampuma- ja harjoitusalueen lähistöllä asuvien osalta ampumatoiminnasta aiheutuvaa melua voidaan pitää tavanomaisena, kirjoitetaan valituksessa.

Armeija perustelee näkemystään muun muassa alueen kaavamerkinnällä.

– Koska puolustusvoimien toiminta on huomioitu myös maakuntakaavassa, ampumamelua voidaan pitää alueella tavanomaisena meluna.

Puolustusvoimat pitää melulle altistuvien määrää vähäisenä ja hiljaisten päivien määrää suurena, ampumavuorokausien määrä on vaihdellut viime vuosina 57–82 välillä, käyttövuorokausia alueella on noin 200. Lisäksi puolustusvoimat korostaa harjoitteensa Vattajalla vuodesta 1952 lähtien, siksikin melua voidaan pitää sen mukaan alueelle tavanomaisena.

Logistiikkalaitos tuo esille myös sen, että viimeisen kolmen vuoden aikana se ei ole saanut ammunnoista yhtään häiriöilmoitusta.

Myös Kokkolan kaupunki on valittanut

Myös Kokkolan kaupunki valittaa asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen ja perää, että puolustusvoimilta pitää vaatia ympäristölupaa myös muun muassa lentomelusta, vesistön pilaantumisriskistä ja muista armeijan toiminnan aiheuttamista ympäristöhaitoista.

Kaupunki vaatii, että aluetta tarkasteltaisiin toimintakokonaisuutena ja alueelle laadittaisiin kaikki haitat kattava ympäristölupa.

Keskustelu ympäristöluvan tarpeesta on vellonut jo vuosikausia. Puolustusvoimien valituksessa moititaan myös sitä, että ELY-keskuksen päätöksen perusteluista ei ilmene, millä perusteella ELY-keskus päätyi päinvastaiseen ratkaisuun kuin vuoden 2013 lupapäätöksessä.

Silloin armeijaa velvoitettiin hakemaan ympäristölupaa vain polttoaineen jakeluasemalle ja varikolle. Hallinto-oikeus palautti asian uuteen käsittelyyn, koska ELY-keskus ei ollut kuullut riittävästi naapureita ja muita osallisia.