Hyppää sisältöön

Opetushallituksen pääjohtaja hyväksyi 300 000 euroa avustusta johtamalleen koululle

Aulis Pitkälä: ”Valitan, että virhe tapahtui”.

Kuva: Timo Kallio / Yle Uutisgrafiikka

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) löysi esteellisenä tehtyjä päätöksiä. Kahden viraston johtajat olivat tehneet päätöksiä asioissa, joissa heidän olisi pitänyt siirtää asia jonkun toisen käsiteltäväksi. Esteellisinä tehdyt päätökset löytyivät VTV:n asiakirjoista, joita Yle kävi läpi.

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä on allekirjoituksellaan hyväksynyt asiakirjoja, joiden perusteella Metropolia-ammattikorkeakoululle myönnettiin valtionavustusta. Pitkälä oli samaan aikaan Metropolia-ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen.

Hän siis hyväksyi asiakirjat, joiden perusteella rahaa myönnettiin organisaatiolle, jossa hän oli päättävässä asemassa.

– Hän on hyväksynyt ratkaisuyhteenvedon, jonka pohjalta nämä yksittäiset valtionavustuksen saajalle menevät päätökset oli tehty, VTV:n tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola vahvistaa.

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä hyväksyi kolmena peräkkäisenä vuonna valtionavustusta Metropolia-amk:lle, jonka hallituksessa hän itse on. Kuva: Samu Takala / Yle

”Hän on toiminut esteellisenä”

VTV:n raportin mukaan Pitkälä on toiminut ”hallintolain vastaisesti”.

– Muodollisesti hän on toiminut esteellisenä, kun on tehnyt näitä päätöksiä. Se on sinällään asiana hyvin selkeä, kommentoi Jaakko Eskola.

VTV:n tarkastaja löysi neljä valtionavustuspäätöstä, joiden käsittelyyn Pitkälä osallistui esteellisenä vuosina 2014 ja 2015. Yle Uutiset löysi vielä yhden vastaavan valtionavustuspäätöksen vuodelta 2013.

Yhteensä näiden Metropolia-ammattikorkeakoululle myönnettyjen viiden valtionavustuksen summa oli noin 300 000 euroa.

Pitkälä myöntää virheen

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä sanoo, että pohti ennen asiakirjojen allekirjoittamista, onko hän esteellinen.

– Juttelin siitä esittelijän kanssa. Esittelijän kanta oli se, että en ole esteellinen.

Luotitte siis siihen?

– En syytä tässä kyllä ketään. Minun pitäisi tehdä tällaiset arviot itse, Pitkälä kommentoi.

– Valitan, että virhe tässä tapahtui, Pitkälä myöntää.

Hän kommentoi kuitenkin, ettei ole osallistunut avustuspäätösten valmisteluun, eikä ohjannut sitä millään tavalla.

Lea Kauppi: ”Näin ei olisi pitänyt tehdä”

VTV:n tarkastajat löysivät myös toisen esteellisenä tehdyn päätöksen.

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi allekirjoitti esteellisenä kahden tutkimusprofessorin palkkaamista koskevan sopimuksen vuonna 2014.

Hän palkkasi Syken ja Oulun yliopiston yhteiset professorit, vaikka oli Oulun yliopiston hallituksen jäsen. Professorit tekevät siis töitä sekä yliopistolle että Sykelle.

– Se on todella näin, että minä allekirjoitin ne. En miettinyt tätä siinä vaiheessa, kun ne paperit tuotiin minulle allekirjoitettavaksi. Näin ei olisi pitänyt tehdä, Lea Kauppi sanoo.

Hän korostaa, että ei osallistunut asian valmisteluun.

– Kyllä siitä tietysti lähdetään, että kun tehdään virkatoimia, silloin tehdään ne selkeästi viranomaisena tai virkamiehenä. Silloin ei saisi syntyä intressiä toisen osapuolen toiminnan kautta, kommentoi VTV:n tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola.

Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi teki kaksi palkkauspäätöstä esteellisenä. Kuva: Retu Liikanen / Yle

Sidonnaisuusilmoituksessa ei mainintaa

Lea Kaupin sidonnaisuusilmoitus päätösten tekohetkellä oli myös puutteellinen, koska vuonna 2014 voimassa olleessa ilmoituksessa ei mainittu Oulun yliopiston hallituksen jäsenyyttä.

Sidonnaisuusilmoituksessa johtavat virkamiehet luettelevat ne sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä tehtävän hoidossa. Virkamieslaki velvoittaa heitä siihen.

– Sidonnaisuusilmoitukset lisäävät läpinäkyvyyttä näiden henkilöiden kytköksistä muihin yhteisöihin, selvittää Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola.

Lea Kauppi ilmoitti Oulun yliopiston hallituksen jäsenyydestä takautuvasti vasta vuoden 2015 sidonnaisuusilmoituksessa.

Kaupin mukaan hän tulkitsi ennen vuotta 2015 niin, että sidonnaisuusilmoitusta ei tarvitse antaa, koska valtion linjaus on ollut se, että yliopistojen ja tutkimuslaitosten täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä.

– Esimerkiksi minun ja ympäristöministeriön välisessä johtajasopimuksessa se on mainittu yhteistyön tapana, Kauppi kommentoi.

Piti erota hallituksesta jo aiemmin

Aulis Pitkälän sidonnaisuusilmoituksessa Metropolia-ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenyys oli mainittu. Pitkälä tosin oli VTV:n mukaan ilmoittanut luopuvansa jäsenyydestä jo viisi vuotta sitten.

– Silloin kun tulin tähän virkaan, mietin näitä sidonnaisuuksia. Päädyin siihen, että en olisi esteellinen, koska ammattikorkeakoulutoiminta ei kuulu Opetushallituksen toimialaan, Pitkälä muistelee.

Kun esteellisenä tehdyt päätökset paljastuivat, VTV suositteli tänä keväänä, että Pitkälä viimein eroaisi Metropolia-ammattikorkeakoulun hallituksesta. Hän toimi niin kuin VTV suositteli ja erosi keväällä.

Sidonnaisuusilmoituksissa puutteita

VTV tarkasti yhteensä 60 valtion viraston ylimmän johdon menettelytapoja 1.11.2014 – 31.7.2015 ja julkaisi raporttinsa havainnoista tänä keväänä.

Yle selvitti VTV:n tarkastusasiakirjoista, että ainakin 8 viraston johtajan sidonnaisuusilmoituksissa oli puutteita.

Esimerkiksi Rajavartiolaitoksen tarkastuksen mukaan apulaispäällikön ”sidonnaisuusilmoitus on tuhottu silppuamalla se nimittämispäätöksen jälkeen”. Sidonnaisuusilmoitus pitää säilyttää, ja sitä pitää myös päivittää.

Puutteita sidonnaisuusilmoituksissa oli myös esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriössä, Valtiokonttorissa, ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa. Kaikissa edellä mainituissa sidonnaisuusilmoitukset on tarkastuksen jälkeen päivitetty ajan tasalle ja korjattu.