Kunnat solmussa paperittomien ulkomaalaisten kanssa – yksi saa 200 euroa ruokarahaa, toinen peruskoulutuksen

Osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista jää Suomeen. Jotkut heistä ovat oikeutettuja samoihin palveluihin kuin suomalaisetkin.

kunnat
Joensuun kaupungin sosiaalitoimiston kyltti.
YLE / Janne Ahjopalo

Kuntien suhtautuminen paperittomiin ulkomaalaisiin on varsin kirjavaa. Se, miten kuntien pitäisi suhtautua paperittomiin ja kodittomiin ihmisiin, on kunnille itselleenkin epäselvää, koska selkeä kansallinen toimintalinjaus puuttuu.

Isoimmat epäselvyydet ja ristiriidat liittyvät toimeentulotukeen. Toimeentulotukilaissa on itsenäiset säännökset siitä, kuka on oikeutettu toimeentulotukeen.

Siltikään kunnissa ei ole selvää kenelle tukea voidaan myöntää tai olla myöntämättä.

Tämä tarkoittaa sitä, että paperittoman ihmisen tulevaisuus voi olla kunnan työntekijöiden käsissä.

Apulaisoikeusmies Maija Sakslinin mukaan henkilön toimeentulotukihakemusta ei voida hylätä pelkästään siitä syystä, että henkilöltä puuttuu pysyvä oleskeluoikeus Suomessa.

Kuntaliitto suosittelee, että kuntien tulisi huomioida apulaisoikeusasiamiehen linjaus.

Lapset ovat etusijalla Helsingissä ja Turussa

Joensuussa on erillinen maahanmuuttajien asioihin keskittynyt keskus, Silta. Siellä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita opastetaan hakemaan apua. Paperittomalle ja kodittomalle ulkomaalaiselle kerrotaan, mistä voi hakea toimeentulotukea, majoitusta ja ruoka-apua.

Joensuun sosiaalitoimesta paperiton ulkomaalainen voi saada toimeentulotuesta ruokarahaa 200 euroa kuukaudessa. Jos kaupungin yömajat ovat täynnä, sosiaalitoimi voi hankkia asunnon, jossa voi yöpyä useita ihmisiä.

Lisäksi sosiaalitoimi saattaa maksaa ulkomaalaisen akuutit lääkemenot. Jokainen tapaus punnitaan erikseen.

Toisena ääripäänä voi olla kuntia, jotka järjestävät vain pakolliset palvelut.

Helsingissä ja Turussa kaikki alle 18-vuotiaat ja raskaana olevat paperittomat saavat samat palvelut kuin kuntalaiset.

Tampereella ja Espoossa käsitellään samansuuntaista ehdotusta.

Lain mukaan kuntien pitää järjestää paperittomille kiireellinen sairaanhoito ja hätämajoitus.

Vaikean tilanteen vuoksi kunnat odottavat nyt Maahanmuuttoministerityöryhmän laittoman maassa oleskelun toimenpidesuunnitelmaa, jonka pitäisi valmistua marras-joulukuussa.

Tämän ministeriöiden yhteisen toimenpidesuunnitelman pitäisi määritellä nykyistä selkeämmin laittomasti maassa oleskelevien oikeus sairaanhoitoon ja toimeentulotukeen.