1. yle.fi
 2. Uutiset
 3. Kotimaan uutiset

43 viraston johtajille moitteita VTV:ltä: esteellisenä tehtyjä päätöksiä, runsasta taksinkäyttöä...

Yle selvitti Valtiontalouden asiakirjoista, missä virastoissa johto oli toiminut vastoin sääntöjä.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka / Timo Kallio

Yle selvitti Valtiontalouden tarkastusviraston kymmenistä asiakirjoista, tietopyynnöillä ja haastattelemalla, miten valtion 60 viraston ylin johto toimii.

Ylen selvityksen mukaan huomautettavaa oli 43 viraston johdon toiminnassa. Lista näistä virastoista on jutun lopussa.

17 viraston johdon toiminnasta ei löytynyt olennaista huomautettavaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastajat tutkivat valtion 60 viraston ylimmän johdon toimintaa 1.11.2014–31.7.2015. VTV selvitti, kuinka hyvin ylin johto noudattaa lakeja, sääntöjä, ohjeita ja suosituksia.

Tarkastuksen yhteenveto (siirryt toiseen palveluun)julkaistiin toukokuussa 2016, mutta siitä ei käynyt ilmi mistä virastoista löytyi ongelmia.

Sen vuoksi Yle kävi itse läpi kaikki asiakirjat ja laski, moniko virasto sai moitteita ja mistä niitä tuli.

Yle kertoo tänään ja huomenna tarkemmin havainnoista, joita VTV:n tarkastajat tekivät. Virastojen johtajat myös kommentoivat Ylelle VTV:n havaintoja.

Eniten huomautettavaa matkustamisesta

VTV tiedotti tarkastuksistaan otsikolla ”valtion virkamiesjohto noudattaa hyvää hallintotapaa”.

Tarkastuksessa löydettiin kuitenkin esimerkiksi esteellisenä tehtyjä päätöksiä, runsaasti matkalaskuja ilman tarpeellisia tietoja, runsasta taksinkäyttöä puutteellisilla perusteilla ja kodin ja työpaikan välisiä matkoja taksilla sekä virka-autolla.

Ministeriön virka-autot odottavat kyytejä valtioneuvoston linnan sisäpihalla. Valtion virastojen ylimmillä johtajilla on oikeus käyttää virka-autoa, jota ajaa autonkuljettaja. Kuva: Kristiina Tolvanen / Yle

Puutteellisia tietoja oli myös esimerkiksi ravintolalaskuissa ja muissa edustuskuluissa.

Tarkastajat löysivät myös matkustamista ilman matkamääräyksiä, jatkuvasti voimassa olevia matkamääräyksiä ja puutteellisia sidonnaisuusilmoituksia.

Lisäksi esimerkiksi lentoyhtiöiden asiakasetuja, eli käytännössä Finnairin Plus -pisteiden käyttöä, ei valvota lainkaan suuressa osassa virastoja.

Miksi VTV:n johtopäätös tästä kaikesta on kuitenkin se, että valtion virkamiesjohto noudattaa hyvää hallintotapaa, VTV:n tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola?

– Kokonaisuus oli pääsääntöisesti ihan kohtuullisen hyvällä tolalla. Se ei sinällään poista sitä, että näissä poikkeamissa pitää ryhtyä kehittämistoimiin, Eskola vastaa.

VTV:n tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola sanoo, että ylimpiä johtajia tarkastetaan, koska heidän esimerkkinsä on tärkeä koko organisaatiolle. Kuva: Samu Takala / Yle

Vaikka huomautettavaa löytyi suurimmasta osasta virastoja, Eskolan näkemyksen mukaan suurin osa huomautettavista asioista oli melko pieniä.

Suurin osa tarkastajien havainnoista liittyi siihen, että sääntöjä, ohjeita tai suosituksia ei noudatettu.

VTV ei vienyt yhtään tapausta poliisille tutkittavaksi. Puolustusvoimien matkojen ja edustustilaisuuksien asianmukaisuudesta virasto pyysi eduskunnan oikeusasiamiehen näkemystä.

"Esimerkin voima on suuri"

VTV korostaa, että jos ylin johto noudattaa sovittuja sääntöjä ja pitää sisäistä valvontaa tärkeänä, myös alaiset todennäköisesti tekevät niin, ja päinvastoin.

– Ajatus on, että ylimmän johdon menettelytavat valuvat hyvien käytänteiden kautta koko organisaatioon, sanoo tilintarkastuspäällikkö Jaakko Eskola.

Myös monet tarkastettujen virastojen johtajat ovat tästä samaa mieltä. VTV:n tarkastusta pidetään hyvänä asiana niissäkin virastoissa, joissa löytyi huomautettavaa:

– Sellainen on huono johtaja, joka ei toimi samalla tavalla kuin yrittää saada alaiset toimimaan. Esimerkin voima on suuri. Sitä ei uskoisikaan. Sen takia tällaiset ylimpään johtoon kohdistuvat tarkastukset ovat hyviä, kommentoi Liikenneviraston ylijohtaja Raimo Tapio.

Verohallinnon sisäisen tarkastuksen johtaja Maarit Turunen sanoo, että Verohallinnossa on otettu tarkastuksesta opiksi:

– Kaikkien virkamiesten pitää noudattaa yhteisiä ohjeita ja määräyksiä virka-asemasta riippumatta. Se on se lähtökohta, Turunen muistuttaa.

Huomautettavaa löytyi näistä 43 virastoista:

 • Ahvenanmaan valtionvirasto
 • Aluehallintovirastot
 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA
 • Energiavirasto
 • Fimea
 • Hätäkeskuslaitos
 • Ilmatieteen laitos
 • Kansallisarkisto
 • Liikennevirasto
 • Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi
 • Maahanmuuttovirasto
 • Maanmittauslaitos
 • Oikeusministeriö
 • Opetushallitus
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Palkeet, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
 • Puolustusministeriö
 • Puolustusvoimat
 • Rajavartiolaitos
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sisäministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Suomen akatemia
 • Suomen ympäristökeskus
 • Säteilyturvakeskus
 • Tasavallan presidentin kanslia
 • THL
 • Tilastokeskus
 • Tekes
 • Tukes
 • Tulli
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Valtiokonttori
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Valtiovarainministeriö
 • Valtori, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
 • Valvira
 • Verohallinto
 • Viestintävirasto
 • Väestörekisterikeskus
 • Ympäristöministeriö

Näistä 17 virastosta ei löytynyt olennaista huomautettavaa:

 • Cimo
 • Elintarviketurvallisuusvirasto
 • Ely-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Hallinnon tietotekniikkakeskus
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Luonnonvarakeskus
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Maaseutuvirasto
 • Museovirasto
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Pelastusopisto
 • Poliisihallitus
 • Puolustushallinnon rakennuslaitos
 • Rahoitusvakausvirasto
 • Suomenlinnan hoitokunta