Sade ja sulamisvedet sotkivat öljyvahinkopuron kunnostustyöt – käsityötä tarvitaan "aika lailla"

Helsinki on tilannut saastuneen Maunulanpuron kunnostuksesta konsulttiselvityksen. Kunnostuksen kustannukset saattavat jäädä kaupunkilaisten kontolle.

vesistöt
Haaganpuro öljyvahinko
Marraskuussa 2016 Haaganpuroon valui poliisin mukaan satoja litroja öljyä. Petteri Juuti / Yle

Helsingin Maunulanpuron öljyvahingon laajuus on selviämässä.

Purolle on jouduttu lisäämään öljypuomeja runsaiden sateiden takia. Virtaaman voimistuminen on levittänyt öljyä myös puron alaosiin.

Puro on tarkoitus kunnostaa niin pian kun se on mahdollista. Sateiden ja lumen sulamisveden takia puron kunnostusta ei voi nyt aloittaa, koska vedet kuljettavat öljyiset vedet ja maan alajuoksulle, joka on tunnettu taimenten kutualue.

Tilanne saattaa muuttua myös taas toiseen suuntaan ja kuivattaa jokiuoman uudestaan.

– Tämä on kaupunkipurojen vitsaus, kun sadevedet hulahtavat kerralla uomaan, kertoo Jari-Pekka Pääkkönen Helsingin ympäristökeskuksesta.

Keväällä saa sitten nähdä kuoriutuuko sieltä kalanpoikasia

Jari-Pekka Pääkkönen

Ympäristökeskus on ottanut näytteitä alueelta jo useaan otteeseen. Talvikelien muutos voi vaikuttaa myös siihen, että öljy leviää päästölähdettä alemmas Haaganpuron osiin.

– Keväällä saa sitten nähdä kuoriutuuko sieltä kalanpoikasia, Pääkkönen sanoo vaikutusten arvioinnin vaikeudesta.

Alajuoksulla öljyn pitoisuudet ovat pienempiä kuin ylempänä. Toisaalta vesi on saattanut levittää raskasta polttoöljyä laajemmalle. Pääkkösen arvion mukaan paksua töhnää on kuitenkin kertynyt lähinnä lähelle Metsälän teollisuusaluetta, joten vaikutukset kutualueella saattavat jäädä vähäisiksi.

Kunnostus menee aika lailla käsityöksi

Kunnostuksen valmistelua varten kaupunki on tilannut ympäristökonsultti Vahaselta arvion kunnostuskeinoista ja kunnostuksen laajuudesta. Vahanen antaa kaupungin perustamalle ohjausryhmälle myös alustavan arvion kunnostuksen hinnasta.

Puron pohjan sedimenttitutkimuksista voidaan päätellä mistä puroa pitää puhdistaa. Pohja on pääasiassa savipitoista, mutta myös taimenpurona tunnettuun väylään on kunnostettu kalojen kutupaikkoja. Kutupaikkojen sorapohjat ja kivet on koottu pitkälle käsipelein, joten myös puhdistus tehdään pitkälti käsin.

– Kunnostusmatkalla tulee vastaan monenlaisia haasteita. En osaa sanoa kuinka paljon siellä tarvitaan käsityötä, mutta veikkaisin, että aika lailla, arvioi Helsingin rakennusviraston projektipäälikkö Päivi Islander.

Tämä on pakko hoitaa, ja kustannukset voivat jäädä veronmaksajien maksettavaksi

Päivi Iskander

Iskanderin toiveissa on, että öljyvahinko ei ole levinnyt alemmas Haaganpuroon, jolloin kunnostustyöstä tulee laaja. Aluetta on kunnostettu viimeksi syksyllä.

Islander toivoo myös, että pahasti pilaantunut ja mahdollista vaihtamista vaativa alue jää mahdollisimman lyhyeksi. Joka tapauksessa ainakin osa tehdyistä pohjakunnostuksista on mennyt pilalle ja pitää uusia.

Puhdistuskustannukset ehkä kaupunkilaisten piikkiin

Taimenpurona tunnettu Maunulanpuro kärsii mahdollisesti tahallisesti aiheutetusta öljyvuodosta, joka todettiin kaksi viikkoa sitten. Puroon valui muutama sata litraa jäteöljyä.

Poliisi tutkii öljyvuodon aiheuttajaa. Putsauskustannukset selviävät sen jälkeen, kun kaupunki saa tarkempia arvioita kustannusten laajuudesta. Islander arvioi, että kustannukset saattavat jäädä kaupunkilaisten kontolle.

– Tämä on pakko hoitaa, ja kustannukset voivat jäädä veronmaksajien maksettavaksi.

Puro kuntoon taas vapaaehtoisten voimin

Kunnostustöihin ryhdytään todennäköisesti ensi kesänä tutkimusten jälkeen.

Kunnostustöissä pitää huomioida kalojen kevään kutu, joten myös sen takia varsinaisiin maanvaihtoihin ja muihin töihin ryhdytään todennäköisesti ensi kesänä. Helsingin rakennusviraston projektipäälikkö Päivi Islanderin arvion mukaan puro voidaan palauttaa ennalleen mahdollisimman pian ainoastaan vapaaehtoisten voimin.

– Tarvitsemme kaikki vapaaehtoisten käsiparit, yhdessä meillä on mahdollisuus onnistua.