yle.fi-etusivu

Rezerviläsjärjestöt ollah huolevuttu Ven’an dielolois – järjestölöin ozanotajien miäry kazvamas jyrkäh

Suomen rezerviläsjärjestölöin ozanottajien miäry rubei kazvamah Jeuroupas turvupaikkupakiččijoin miärän liženemizen mugah sego Suomen ruavolližustilan da Ven’an kehityksen täh. Järjestölöih on tulluh äijy uuttu ozanottajua Ukrainan kriizisan puhkenemizen jälles.

Yle Uudizet karjalakse
Reserviläinen ampuu maalitauluun rynnäkkökiväärillä.
Ukrainan kriizisan puhkenemizen jälles rezerviläzien ruandah on tulluh ližiä ammundukilbua da -harjoitustu.Jari Pelkonen / Yle

Rezerviläs- da muijien muanpuolistusjärjestölöin ozanottajat ollah huolevuttu enimite Ven’an kehitykses. 83 procentua vastuajis oli huolevuttu Ven’as vähimyölleh mingi verran.

– Meil ylen hyvin on nägynyh huoli Ven’an kehitykses. Täs ollah piädielot, kudamis ollah huolevuttu: vojennoit harjoittelut Suomen lähäl, ilmualan häiričendät da Ven’an kyskendy Ukrainan tilandeheh, sellittäy Rezerviläsliiton toimindanjohtai Olli Nyberg.

Piäl 60-vuodizis vastuajis läs 90 procentua oli huoles Ven’an kehitykses, ga al 35-vuodizis vai 73 procentua oli heijänke yhty mieldy.

– Vahnembat ristikanzat ollah eletty da nähty eriluaduzii aigoi da varmah pietäh silmäl mediedy parembi, migu nuorembat, sanou Olli Nyberg.

Natoh liittymizeh näh eri mieldy

Rezerviläsliittoloin ozanottajien mielet Suomen mahtollizeh Natoh liittymizeh näh erotah toine toizes äijäl. Natoh liittymisty kannatti vähästy enäm puoldu kaikis vastuajis. Vastusti sidä vajai kolmasvuitti.

Suures ozanottajien kyzelys yhtelläh selgeni, gu muanpuolistusjärjestölöin ozanottajat kannatetah Natoh liittymisty enämbäl, migu suomalazet keskimiärin. Muanpuolistustiijoituksen planiiruičuskunnan kylmykuun tutkimukses 27 procentua vastannuzis kannatti Natoh liittymisty.

Ozanottajien miärän kazvamistu Ukrainan kriizisan puhkenemizen jälles

Rezerviläsjärjestölöin ozanottajien miäry on olluh hil’l’akkazin kazvamas kahten jälgimäzen vuvven aigua. Kiinnostus omatahtostu muanpuolistostu kohti zavodiihes Päivännouzu-Ukrainan kriizisan puhkenemizen jälles.

– Mennyt vuvven lopus meil oli enzimästy kerdua piäl 37 000 ozanottajua. Tänä vuon ozanottajien miäry on kazvanuh läs 10 procental, sanou Rezerviläsliiton toimindanjohtai Olli Nyberg.

Myrskyharjoitus
Rezerviläzet Bauhuharjoituksis vuvvennu 2010.YLE Etelä-Karjala

Ozanottajien miäry on olluh kazvanuh sežo Ven’an rajan lähäl Suvi-Karjalas.

– Tänä vuon ozanottajien miäry on kazvanuh erähäl procental, arvivoi Suvi-Karjalan Rezerviläspiirin paginanvedäi Joonas Grönlund.

Suvi-Karjalas eri järjestöt pietäh eriluaduzii harjoituksii. Järjestöt organizuijah ezimerkikse ammundua, kudamah Suvi-Karjalan Muanpuolistuksen tugi, Suvi-Karjalan Rezerviläsoficieroinpiiri da Suvi-Karjalan rezervupiiri hommattih 20 palua kerduambujua rezerviläsvintouhkua.

– Joga vuottu tiä pietäh sežo kogo muas tundiettu da arvostettu Suvi-Karjalan saldattumaršu, sanou Grönlund.

Rezerviläsliiton, Suomen Rezervuoficieroin Liiton, Muanpuolistuskil’toin Liiton da Muanpuolistusnaizien Liiton ozanottajih niškoi liga- da kylmykuul piettyh kyzelyh vastai läs 9 500 hengie. Hairavoprocentu on vaigu 1.

Muanpuolistusjärjestöt pietäh yhtehizen liittokerähmön da pruazniekan Lappeenrannas 18.–20.11.2016.

Luve sežo

Reserviläisjärjestöt ovat huolissaan Venäjästä – järjestön jäsenmäärä selvässä kasvussa