Autoliitto haluaa mullistaa koko ajokorttikoulutuksen – ei enää turhia ajotunteja

Nelisenkymmentä eri tahoa otti lausuntokierroksella kantaa kuljettajakoulutuksen kehittämiseen. Rajuimmin koulutusta tuulettaisi Autoliitto, jonka mukaan nykyjärjestelmä on jäykkä ja vanhanaikainen.

ajo-opetus
Harjoituskolmiolla varustettu auto.
Autoliiton mukaan nykyiset ajoharjoitteluradat eivät enää vastaa tarkoitustaan.Mika Kanerva / Yle

Ajokortin hankkimista haluttaisiin jatkossa helpottaa ja teoriaosuuden voisi hoitaa tenttimällä tutkinnon ilman luokkaopetusta. Myös ajoharjoittelua voitaisiin vähentää ja korvata simulaattoriharjoituksilla.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan ajokortin hinta koetaan liian korkeaksi ja alan yksityiskohtainen sääntely esteeksi uusien opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönotolle.

Ajokortin hankkiminen edellyttää pääsääntöisesti kaikissa luokissa pakollista opetusta ja ensimmäistä auton ajokorttia varten opetus annetaan kolmessa vaiheessa.

Ministeriö pyysi lausuntoja ajokortin suoritusjärjestelmän uudistamiseksi. Määräaikaan mennessä lausuntoja kertyi muun muassa lukuisilta autoalan ja autokoulualan järjestöiltä.

Aiempi kehittämistyöryhmä (2014) ehdotti, että alemmissa ajokorttiluokissa luovuttaisiin pakollisesta opetuksesta ja monivaiheisesta auton ajokortin suorittamisesta, sekä ehdotti opetuksen aloitusikää aikaistettavaksi. Raskaan kaluston kuljettajien ajokorttivaatimukset se jätti pääosin ennalleen.

Norminpurku näyttää tuskalliselta

Autokoululiiton lausunnossa korostetaan nyt, että liikenneturvallisuuden pitää olla tärkeintä ajokorttisäännösten uudistamisessa. Liitto ei pidä nykyistä ajokortin hintaa liian kallliina. Ajokortti-iän alentaminen johtaisi autokoululiiton mukaan nuorten kuskien kasvaviin onnettomuuslukuihin.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen taas on sitä mieltä, että kuljettajakoulutuksessa on todella paljon kehitettävää.

– Jos kuljettajakoulutus olisi yhteiskunnan järjestämää, se olisi muutettu ajat sitten, pamauttaa Nieminen.

Hän vertaa autokouluja muuhun koulujärjestelmään, jossa digitalisaatio, erilaiset opetusmuodot ja oppimistavat ovat tulleet arkipäiväksi.

Autoliiton lausunnon mukaan oppimista tulisi mitata tutkinnolla, ei sillä, että istututaan tietty määrä tunteja oppitunnilla. Teoriatiedot voi nykyään hankkia monella tapaa, ei pelkästään autokoulussa. Myös ajokorttia hankkivien osaamistaso vaihtelee hurjasti, jolloin sama opetus kaikille ei toimi.

Jos kuljettajakoulutus olisi yhteiskunnan järjestämää, se olisi muutettu ajat sitten.

Pasi Nieminen, toimitusjohtaja, Autoliitto

– Kun miltei kaikki oppivat tarvittavat asiat ja läpäisevät koulutuksen, niin tietojen omaksuminen ei voi olla liian vaativaa, arvioi Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Autoliitto olisi valmis luopumaan pakollisesta ajo-opetuksen määrällisestä sääntelystä ja autokoululuvista. Nykykäytäntö aiheuttaa liiton mukaan vain turhia kuluja.

Ajoharjoitteluradoilla tapahtuvasta liukkaan kelin harjoituksista voitaisiin myös luopua, koska radat eivät liiton mukaan enää vastaa nykyautojen vaatimuksia. Uusissa autoissa ajonhallintalaitteet ovat kehittyneet ja ajoneuvon hallinnan voi menettää vasta entistä suuremmissa nopeuksissa.

Opetusluvalla vai autokouluun?

Eri lausunnoissa otetaan kantaa myös opetuslupaopetukseen. Autokoulujen kanta on, että se pitäisi rajata vain tiukasti sukulaisille mahdolliseksi. Autokoulujen mukaan väljempi nykyjärjestelmä luo alalle harmaata taloutta.

Autokoulun auton varoituskolmio.
Julia Sieppi / Yle

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan opetusluvalla ei nykyisinkään voi opettaa kovin montaa kerrallaan ja näyttöjä harmaasta taloudesta ei ole saatu.

Ruotsissa opetusluvalla koulutetaan vuosittain huomattava osa uusista autoilijoista. Siellä ei tarvita lisäjarrupoljinta Suomen tapaan. Autoliitto olisi valmis poistamaan lisäpolkimen käytöstä myös täällä. Polkimen tarvetta perustellaan eri lausunnoissa turvallisuutta lisäävänä tekijänä.

Liikenneturvan mukaan ajokokeen kokonaiskestoa olisi syytä pidentää 60 minuuttiin ja ajamiseen käytettävän ajan kestoa 40 minuuttiin.

Kevennyksiä nykykäytäntöön

B-ajokortin hankkimisikää voisi Autoliiton mukaan alentaa 17 vuoteen, jota seuraisi valvottu ajoharjoitteluvaihe. Lisääntyvä ajokokemus auttaisi selviytymään liikenteessä paremmin. Liikenneturvan näkemyksen mukaan B-ajokortin vähimmäisikä on säilytettävä 18 ikävuodessa. Ajoharjoittelun voi nykyään aloittaa 17-vuotiaana.

Ajokorttia ei eri lausuntojen mukaan enää tulevaisuudessa tarvitsisi ottaa mukaan autoillessaan, sillä poliisilla on kuitenkin nykyäänkin jo reaaliaikaiset tiedot kuljettajasta saatavilla. Ajokortin voisi ehkä tallentaa mobiilisovelluksena matkapuhelimeen. Ulkomailla nykyisenkaltainen ajokortti kuitenkin tarvitaan.

Lääkäriliiton mukaan rutiininomaisista lääkärintarkastuksista ajokorttia varten voitaisiin myös luopua. Suomen liikennelääketieteen yhdistys patistelisi ikäihmisiä pois ratista. Yhdistyksen mukaan tarvittaisiin kampanja, joka ohjaisi ikäihmisiä luopumaan ajamisesta ajoissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lausuntojen pohjalta lakiesityksen ja eduskuntakäsittelyyn se päätyy ministeriön mukaan ensi keväänä.