Puolustusvoimat hävittäjälobbareista: Meihin on hyvin vaikeaa vaikuttaa

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan Kari Rengon mukaan uusien hävittäjien hankintaa valmisteleva ostajaorganisaatio näkee lobbareita vain harvoin.

A-studio
A-studio: Miljardien eurojen hävittäjäkauppa kuumottaa
A-studio: Miljardien eurojen hävittäjäkauppa kuumottaa

Suomi etsii parhaillaan ratkaisua, jolla voidaan korvata 90-luvulla hankitut Hornet-hävittäjät. Kyseessä on suuri, arviolta noin 10 miljardin euron kauppa, joten hävittäjävalmistajat ovat panostaneet päättäjiin kohdistuvaan lobbaukseen.

Ylen A-studiossa vieraillut insinööriprikaatikenraali, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja Kari Renko sanoi, että kauppaa valmisteleva organisaatio näkee lobbareita vain hyvin harvoin.

– Nämä niin sanotut lobbarit jakautuvat kahteen ryhmään. Toinen ryhmä on nämä konsultin tyyppiset asiantuntijat, jotka tuottavat myyjälle paikallistuntemusta. Toinen on tällaiset firman tai tuotteen imagon tai brändin rakentajat. Me ostajaorganisaationa näemme heitä hyvin vähän. Minä olen näistä luetelluista organisaatioiden edustajista tavannut vain kaksi konsulttia, Renko sanoi.

Ruskaan osallistuu mm. 30 Hornet-monitoimihävittäjää.
Hornet-hävittäjälle etsitään parhaillaan korvaajaa.Ilmavoimat

Säännöt ovat selvät

Rengon mukaan Puolustusvoimat tietää, että kauppaa valmisteleviin henkilöihin yritetään vaikuttaa voimakkaastikin. Koulutukseen on satsattu ja säännöt ovat selvät.

– Lobbarit tietävät, että me tiedämme, että he pyrkivät lobbaamaan, jonka johdosta meihin on hyvin vaikeaa vaikuttaa. Me pyrimme siihen, että me neuvottelemme suoraan sen toimittajan kanssa. Meillä on oikeastaan kaikissa kaupallisissa sopimuksissa ehdot siitä, että sitten kun ryhdytään neuvottelemaan sopimuksen tai tietopyynnön sisällöstä, silloin nämä tällaiset konsultit ja muut ulkopuoliset tahot eivät saa olla edes läsnä, Renko kertoo.

"Olemme ehdottomasti kiinnostuksen tai tiedustelun kohde"

Rengon mukaan hankintaan kohdistuu suurta kiinnostusta monelta taholta.

– Toisaalta myyjät haluavat yrittää tietää, mitkä asiat vaikuttaa meidän päätöksentekoon, missä olemme menossa ja mikä on tärkeää. Toisaalta järjestelmiin kohdistuu myös ihan valtiollista ja ei-valtiollista kiinnostusta siitä, että mitkä ovat järjestelmien ominaisuudet ja suorituskyky. Me olemme ehdottomasti kiinnostuksen tai tiedustelun kohde, Renko sanoo.

Puolustusvoimat ei tee päätöstä hävittäjähankinnasta, vaan pyrkii tuottamaan oikeaa ja oleellista tietoa poliittisille päättäjille päätöksen tueksi. Päätöksen Hornetien seuraajasta tekee seuraava hallitus todennäköisesti vuonna 2021. Tavoitteena on, että valmistajille lähetettävä tarjouspyyntö on valmis alkuvuonna 2018.