VR haluaa lisää vauhtia Karjalan radan juniin

VR kiirehtii Karjalan radan kunnostustöitä, jotta matka-aika Joensuun ja Helsingin välillä nopeutuisi. Nykyisten nopeusrajoitusten poistaminen edellyttää muutamien siltojen, tasoristeyksien ja kesken jääneiden routavauriokorjausten jatkamista.

liikenne
Pendolino saapuu juna-asemalle.
Tommi Parkkinen / Yle

Karjalan radan parantaminen nopeuttaisi junamatkaa Joensuusta Helsinkiin kymmenillä minuuteilla ja esimerkiksi Lappeenrannasta pääsisi pääkaupunkiin alle kahdessa tunnissa.

Nykyisin matkustajajunat voivat ajaa 200 kilometrin tuntinopeutta Helsingistä Kouvolaan asti. Kouvolan ja Luumäen välillä on edelleen nopeusrajoituksia, jotka johtuvat radan liian jyrkistä mutkista, huonokuntoisista silloista ja kesken jääneistä routavaurioiden korjaustöistä.

– Toivoisimme rataverkon kehittämiseen pitkäjänteisempää otetta. Havaintojemme mukaan saatetaan tehdä toimenpiteitä, jotka mahdollistaisivat paremman palvelun, mutta sitten yksi osa-alue jää kesken eikä nopeutta voida nostaa, harmittelee VR:n suunnittelujohtaja Antti Tuominen.

Tuomisen mukaan esimerkiksi Joensuun lähellä on pitkiä osuuksia, joissa muutamia tasoristeyksiä poistamalla ja rataa parantamalla nopeus saataisiin nostettua nykyisestä 140 kilometristä kahteensataan kilometriin tunnissa.

– Kun juna hiljentää nopeutta, kestää aika kauan, että saavutetaan uudelleen matkanopeus. Eikä tämmöinen kiihdyttäminen ole kovin energiatehokastakaan, jatkaa suunnittelujohtaja Tuominen.

Joutseno - Imatra kaksoisraide nopeuttaa matkustajajunia

Liikenneviraston mukaan merkittävä ongelmakohta Karjalan radalla poistuu vuosikymmenen vaihteessa, kun Joutsenon ja Imatran välinen kaksoisraide valmistuu. Samalla uusitaan kolme huonokuntoista siltaa, joiden takia junat joutuvat ajamaan hiljaa.

Pienempiä kohteita on tarkoitus korjata jo sitä ennen.

– Ensi vuoden korjauskohteet on jo valittu, joten käytännössä nyt suunnittelemme vuotta 2018, sanoo Liikenneviraston Radan parantaminen -yksikön päällikkö Magnus Nygård.

Tällaisia kohteita voisivat olla Kouvolan ja Taavetin välillä olevat routavaurioille herkät pehmeiköt, pienemmät siltaremontit tai vanhentuneiden turvalaitteiden uusiminen.

– Jos löydämme yksittäisiä kohteita, joilla saadaan nopeusrajoitus poistetua, niin niitä voimme tehdä nopeastikin, jatkaa Nygård.

Vuosittain Suomessa on uusittu yhdestä kahteen suurempaa rautatiesiltaa, kuten esimerkiksi juuri valmistunut Jämsänjoen ratasilta Jämsänkoskella. Sen lisäksi pienempiä korjauksia tehdään muutamaan kymmeneen siltaan.

Ensi vuodelle hallitus on myöntänyt rautateiden parantamiseen lisärahoitusta, joista merkittävin on Helsingin ja Turun välisen rantaradan peruskorjaaminen 20 miljoonalla eurolla. Alkamassa on myös Tampereen ja Jyväskylän välisen radan kunnostaminen uuden Äänekosken biotuotetehtaan tarpeisiin. Samalla myös matkustajajunien nopeuksia voidaan nostaa.