1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kuopio

Tahkon portaiden suunnitelmia tarkennettu – Kuopion maksuosuus olisi 90 000 euroa

Kilometrin mittaisilla portailla tavoitellaan lisää kävijöitä lumettomalle kaudelle.

Kuva: Keijo Salokangas / Yle

Kuopion kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että kaupunki lähtee rahoittamaan Tahkon rinteeseen rakennettavia portaita.

Kilometrin mittaisten portaiden kustannusarvio on 180 000 euroa. Kaupunki ja yritykset ovat päätyneet jakamaan rakentamisen kustannukset puoliksi, jolloin Kuopio maksaisi portaiden rakentamisesta 90 000 euroa. Portaiden toteutus ja ylläpito ovat jäämässä yrityksille.

Portaat ovat osa tehtävää laajempaa suunnitelmaa Tahko Action Plania, jolla matkailukeskukseen pyritään saamaan lisää kävijöitä lumettomalle ajalle. Portaiden uskotaan antavan mahdollisuuden saada Tahkolle sekä uusia liikuntatapahtumia että uudenlaista yritystoimintaa.

Rakennettavia portaita aiotaan hyödyntää myös Suomen pisimmän vaijeriliukuradan toteuttamisessa. Radan yläaseman on tarkoitus sijaita portaiden yläpäässä.

Lautakunnalle tehdyssä selvityksessä todetaan myös, että Tahko on viime vuosina profiloitunut voimakkaasti liikunta- ja kestävyystapahtumien järjestäjäksi ja kesäkaudella 2016 näissä tapahtumissa oli 11 000 kävijää. Matkailun tulot kertyvät pääosin talvikaudelta ja lumettomaan aikaan on runsaasti vajaakäytöllä olevaa majoituskapasiteettia. Tahkon matkailutulokertymä on 100 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tarkoittaa sitä, että prosentin nousu merkitsee yhden miljoonan lisätuloa.

Kuopion kaupunkirakennelautakunta käsittelee Tahkon portaiden rahoitusta 30. marraskuuta. Esitys portaiden rahoituksesta oli lautakunnan käsittelyssä jo syyskuun lopulla, mutta lautakunta palautti asian valmisteltavaksi uudelleen.