Väitöstutkimus: Vanhukset hyötyvät säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta

Vanhukset hyötyisivät säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta, osoittaa Jyväskylän yliopiston tuore väitöstutkimus. Jopa kerran viikossa tarjottu harjoittelu osana laaja-alaista geriatrista hoitoa lisää lihasvoimaa, kävelynopeutta ja tuolilta ylösnousunopeutta.

tiede
Senioreita kuntosalilla Jämsänkoskella.
Väitöstutkimus osoitti, että ikä ei ole este kuntosaliharjoittelulle.Tenho Tornberg / Yle

Harjoittelu ylläpitää lisäksi tasapainonhallintaa ja estää ikääntymisen tuomaa heikkenemistä. Väitöstutkija Eeva Aartolahden mukaan lihasvoima vaikuttaa huomattavasti vanhusten toimintakykyyn.

– Pienikin voimatason muutos voi olla sillä lailla kriittistä, että pääseekö siitä tuolista ylös tai pystyykö nousemaan portaat. Mutta toki kaikessa liikkumisessa lihasvoima on mukana ja oleellinen osa, kuten myös tasapaino, jotta liikkuminen on turvallista.

Aartolahden tutkimuksessa seurattiin yli 75-vuotiaita vanhuksia, jotka harjoittelivat kuntosalilla kerran viikossa kahden vuoden ajan. Useat yli 75-vuotiaat aloittavat kuntosaliharjoittelun ohjatussa ryhmässä terveysarvioinnin ja liikuntaneuvonnan jälkeen, vaikka vain harvoilla heistä on aiempaa kokemusta kuntosaliharjoittelusta. Kotona asuvista koeryhmäläisistä harjoittelun aloitti liikuntaneuvonnan jälkeen 54 prosenttia vanhuksista eli 182 henkilöä.

Jatkuva harjoittelu tepsii

Kahdessa vuodessa vanhusten lihasvoima lisääntyi. Suorituskyky alkoi kuitenkin heikentyä pian jakson päätyttyä, joten harjoittelun tulisi olla jatkuvaa.

Vertailuryhmän jäsenillä kehitys oli päinvastainen. Ne koeryhmäläiset, jotka eivät aloittaneet kuntosaliharjoittelua, mutta saivat muun hyvän hoidon, pystyivät ylläpitämään vielä tasapainoa ja liikkumiskykyä, mutta heidän lihasvoimansa heikkeni.

Lihasvoimareserviä tarvitaan jarruttamaan ikääntymisen tuomaa heikentymistä.

Eeva Aartolahti

Samaan aikaan kaikki nämä ominaisuudet heikkenivät kontrolliryhmällä, joka ei saanut mitään tavanomaisesta poikkeavaa hoitoa.

– Lihasvoimareserviä tarvitaan suojaamaan liikkumisvaikeuksien kehittymiseltä ja jarruttamaan ikääntymisen tuomaa heikentymistä, kertoo Eeva Aartolahti.

Ikä ei estä harjoittelemasta

Tutkimus osoitti myös, ettei ikä ole este kuntosaliharjoittelulle. Harjoittelijoiden keski-ikä oli alkutilanteessa 80 vuotta.

– Heillä oli ikäryhmälle tyypillisesti sairauksia ja myös erilaisia hoitojaksoja kahden vuoden aikana, mutta siitä huolimatta he pystyivät jatkamaan harjoitusohjelmassa.

Vaikka voima- ja tasapainoharjoittelu on keskeinen osa ikääntyneiden liikuntasuosituksia, on näin pitkistä harjoitusvaikutuksista niukasti tietoa iäkkäämmässä väestössä. Tutkimus toi tietoa kuntosaliharjoittelusta osana geriatrista hoitointerventiota. Laajan arvioinnin avulla kiinnitettiin huomiota muun muassa lääkitykseen, ravitsemukseen, näkökykyyn ja suun terveyteen.

Tutkimus perustuu Itä-Suomen yliopiston Geriatrisen hoidon tutkimuskeskuksessa Kuopiossa toteutetun väestöotokseen pohjautuvan Hyvän Hoidon Strategia -projektin (HHS) aineistoon. Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.