Arvioinnin tulos: Rovakaaren ympäristövalvonnassa on paljon petrattavaa

Henkilöstöresurssit ovat kriittisellä tasolla. Esimerkiksi vastaava eläinlääkäri puuttuu.

Luonto ja ympäristö
Sunisenselän vesinäytteiden tutkimista
YLE Etelä-Karjala

Rovakaaren, eli Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin ympäristövalvonnassa on tullut esille puutteita. Viiden kunnan yhteistä valvontayksikköä arvioitiin ja verrattiin toisiin maan yksiköihin elokuussa.

Auditoinnissa selvisi, että Rovakaaressa kaikki toiminnat osa-alueet jäävät valtakunnallisesta keskiarvosta. Ympäristövalvonnassa on keskimääräistä vähemmän työntekijöitä ja pitkät etäisyydet valvontakohteisiin.

Laatujärjestelmä puuttuu

Rovakaaressa valvonnan tehokkuus ja vaikuttavuus sekä pakkokeinojen käyttö jäävät keskitason alapuolelle. Lain vaatimuksia ei myöskään ole kaikilta osin täytetty. Esimerkiksi lain vaatima laatujärjestelmä puuttuu, menetelmiä ei ole dokumentoitu ja pakkokeinoihin liittyvistä asiakirjoista annetaan tietoa osin virheellisesti, kertoo terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi ympäristölautakunnalle tehdyssä auditoinnin yhteenvedossa.

Ympäristövalvonnan johtamisessa ja esimiestyössä todettiin arvioinnissa huomattavia puutteita ja aliresurssointia. Myös Rovakaaren epidemiaselvitystyöryhmien toiminta on ollut puutteellista. ISO 9001 -standardin mukaan poikkeamat ovat merkittäviä. Auditointi esittää, että Rovakaaren olisi otettava käyttöön systemaattinen laatujärjestelmä, tai muu sisäinen ohjausjärjestelmä.

Puutteita jo korjattu

Terveysvalvonnan johtajan Pälvi Palojärven mukaan auditoinnin tulokset on nyt käsitelty henkilöstön kesken. Ympäristövalvonnassa on arvioinnin jälkeen korjattu jo osa puutteista menettelytavoissa. Myös hallintopakkomenettelyyn liittyvä toimintatapa on korjattu välittömästi.

Epidemiaselvitystyöryhmien kanssa pyritään varmistamaan, että ryhmät kokoontuvat vuosittain.

Palojärven mukaan laatujärjestelmään tai menettelytapojen dokumentoimiseen ei tällä hetkellä ole ympäristövalvonnassa resursseja. Henkilöstöresurssit ovat Rovakaaren ympäristövalvonnassa nyt kriittisellä tasolla ja työntekijöitä toivotaan lisää kaupungin säästölinjasta huolimatta. Erityisesti ympäristövalvontatyön johtamiseen kaivataan vastaavaa eläinlääkäriä.