1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Turun Aboa Vetus & Ars Nova -museon johtaja: Kulttuurilaitosten pitäisi saada onnistumisistaan valtion bonusta

Museot eivät saa tasaveroista kohtelua, ja se pitää huomioida kulttuurin rahoitusuudistuksessa, sanoo tukea saavan Turun Aboa Vetus & Ars Nova -museon johtaja Johanna Lehto-Vahtera.

kulttuuri
Johanna Lehto-Vahtera.
Mikael Rydenfelt

Nykyisestä vos-järjestelmästä puuttuu kannustavuus, sanoo Aboa Vetus & Ars Nova -museon johtaja Johanna Lehto-Vahtera. Järjestelmä ei myöskään jousta vuosikohtaisesti, vaikka vuodet voivat olla hyvin erilaisia museoiden toiminnassa.

Kokoelma- ja näyttelytyö vaatii museonjohtajan mukaan pitkäjänteistä ja ylläpitävää työtä, silti museoiden näyttelyohjelmat voivat vaihdella suuresti kausittain.

Lehto-Vahtera toivoo, että vos-järjestelmä olisi ketterämpi.

– Sitä kehittämällä myös kannustavuus voisi toteutua helpommin palkitsemisena onnistumisista.

Turkulaisen historian ja nykytaiteen museon vetäjä ei osaa sanoa, miten vos-järjestelmään voisi ottaa uusia ryhmiä mukaan. Hän kuitenkin toteaa, että rahoitusjärjestelmässä jo mukana olevat laitokset eivät ole toimintatavoiltaan välttämättä mahdollisten uusien tuen saajien vastakohtia.

– Ne voivat olla yhtä dynaamisia ja uutta luovia, Lehto-Vahtera toteaa.

Museot vaalivat kulttuuriperintöä, joten niitä on miltei mahdotonta verrata taidelaitoksiin, jotka tuottavat esityksiä. Molempia kuitenkin rahoitetaan samasta järjestelmästä.

– Hyvin erilaisten toimijoiden arvioiminen samoilla mittareilla ei välttämättä tuota oikeansuuntaista tulosta.

Lehto-Vahteran mielestä museoita pitää verrata vos-uudistuksessa muihin vastaaviin laitoksiin niiden erityistehtävän takia.

– Tässä mielessä ne ovat helpommin rinnastettavissa kirjasto- ja arkistolaitokseen.

Museo tuo jo pelkkänä sanana mieleen pysähtyneisyyden.

– Museot voivat näyttäytyä staattisilta toimijoilta suhteessa esittävän taiteen laitoksiin, mutta tämä näky on vääristynyt heijastuma, museonjohtaja sanoo.

Näköharha syntyy, kun museoita ja esittävän taiteen laitoksia verrataan keskenään samoilla kriteereillä.

Museokenttä on eriarvoinen jo nykyisessä vos-järjestelmässä. Kaikki vos-kriteerit täyttävät museot eivät pääse tuen piiriin, koska jaettavaa on liian vähän. Sama pätee tietysti myös teatteriin, musiikkiin, nykysirkukseen ja tanssiin.

– Kaikki museot eivät saa tältä osin tasaveroista kohtelua ja mahdollisuutta toimintansa kehittämiseen tai elinkelpoisuutensa säilyttämiseen, Lehto-Vahtera sanoo.

Museonjohtaja muistuttaa, että museot poikkeavat taidelaitoksista myös siinä, että ne ovat osa matkailun toimialaa.

Aboa Vetus & Ars Nova saa tukea valtionosuusjärjestelmästä. Tänä vuonna sitä tuli hieman yli 200 000 euroa.

Johanna Lehto-Vahtera
Mikael Rydenfelt
Lue seuraavaksi