Hallitus peruu esityksensä kotoutumistuesta: Yhdenvertaisuusongelma

Kotoutumistuen määrä olisi ollut 90 prosenttia peruspäivärahasta.

politiikka
Turvapaikanhakija koodarikoulutuksessa.
Yle

Hallitus on perunut lakiesityksensä, jonka mukaan Suomesta oleskeluluvan saaneille työttömille työnhakijoille olisi maksettu työmarkkinatuen sijasta pienempää kotoutumistukea.

Kotoutumistuki olisi ollut suuruudeltaan 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä ja sitä olisi maksettu enintään kolme vuotta.

Esitys päätettiin perua, koska perustuslakivaliokunnalle lausuntoja antaneiden asiantuntijoiden mukaan esitys on ongelmallinen yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta.

Kotoutumistuen maksamisen oleskeluluvan saaneelle työttömälle työnhakijalle oli arvioitu säästävän työmarkkinatuen menoja vuosien 2017–2019 aikana yhteensä 22,4 milj. euroa.