Työministeriö: OECD on oikeassa – irtisanottujen pitkäaikaistyöttömyys on estettävä

Pitkäaikaistyöttömyydelle alttiit pyritään löytämään mahdollisimman pian ja heille räätälöidään henkilökohtaista palvelua.

Kotimaa
Hitsaaja työssään
Muun muassa teollisuudesta irtisanottaville työntekijöille pitäisi OECD:n mielestä löytää uusi työ jopa ennen vanhan loppumista.Yle

OECD suosittaa Suomelle maaportissaan (siirryt toiseen palveluun) nykyistä aktiivisempaa otetta työttömyyden hoitoon ja nopeaa puuttumista, jotta irtisanottava ei putoaisi pitkäaikaistyöttömäksi.

Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth työministeriöstä on samaa mieltä OECD:n asiantuntijoiden kanssa.

– OECD:n suositukset vaikuttavat hyvinkin osuvilta. Työvoimapalveluja täytyy suunnata entistäkin vahvemmin työttömyysjaksojen alkuun siten, että pystytään tunnistamaan ne ihmiset, joita pitkäaikaistyöttömyys uhkaa. Heille pitää suunnata palveluja entistä paremmin, myös henkilökohtaista palvelua.

Meillä on vielä puutteita tuloksellisuuden arvioimisessa.

Kimo Ruth

– Tässä yhteydessä ovat hyvin tärkeitä työttömien työnhakijoiden haastattelut, joita tullaan käynnistämään ensi vuoden alusta lähtien.

Hallitus on jo toiminut

Ruth korostaa, että OECD:n esittämiä toimia on Suomessa jo työn alla. Hallitus on antanut esityksiä eduskunnalle ja monia asioita on valmisteillaan vielä.

Ruthin mielestä yksi OECD:n suosituslistan tärkeimmistä asioista on työttömyysturvan kannustimien jatkuva tarkastelu. Hän myöntää, että työvoimapoliittisten ohjelmien tavoitteita ja tuloksellisuutta pitää myös arvioida paremmin.

Järjestelmä on todella passiivinen vaikeasti työllistyviä kohtaan.

Christopher Prinz

– Meillä on vielä tiettyjä puutteita tässä tuloksellisuuden arvioimisessa.

Työministeri Jari Lindströmin (ps.) mielestä OECD:n maaraporttista on Suomelle hyötyä.

– On hyödyllistä saada tuoretta tutkimustietoa siitä, miten Suomen työmarkkinat asemoituvat kansainvälisessä vertailussa.

Vaikeasti työllistettäviin panostettava

OECD:n raportin mukaan Suomi on onnistunut työllistämään irtisanottuja hyvin, mutta yli 55-vuotiaiden, alle 25-vuotiaiden, vähän koulutettujen ja teollisuustyöntekijöiden tilanne on heikompi. Yli vuoden työttömänä olleiden on vaikea päästä takaisin töihin.

– Järjestelmä on todella passiivinen vaikeasti työllistyviä kohtaan. Heihin pitäisi panostaa enemmän, jotta heidät saataisiin palaamaan työmarkkinoille, eikä pitäisi tukea heidän pysymistään työmarkkinoiden ulkopuolella, sanoo OECD:n vanhempi ekonomisti Christopher Prinz.

Pitää estää se, että ihmiset ovat työttömiä pidempään kuin muutaman viikon tai kuukauden.

Christopher Prinz

Hän korostaa, että nopeat investoinnit maksavat itsensä takaisin, eikä pidä odottaa liian kauan, jolloin irtisanotut tottuvat työttömyyteen.

– Ihmisiä täytyy informoida mahdollisimman pian siitä, mitkä heidän vaihtoehtonsa ovat.

– Ratkaisuja on yritettävä löytää niin pian kuin mahdollista, ehkä löytää heille uusi työ ennen kuin heidät on irtisanottu. Pitää estää kaikin tavoin se, että ihmiset ovat työttöminä pidempään kuin muutaman viikon tai kuukauden.