Uusi laki vaatii 3 000 miljardin eläkerahastoja huomioimaan luonnon sijoituksissaan

Ympäristöjärjestöjen mukaan EU:n uusi päätös on vahva signaali vastuullisen sijoitustoiminnan suuntaan.

Ulkomaat
puun tainta istutetaan
AOP

EU-parlamentti on hyväksynyt lain, joka ohjaa eläkerahastoja toimimaan aikaisempaa vastuullisemmalla tavalla. Rahastojen on jatkossa otettava sijoituspäätöksissään huomioon niiden mahdolliset ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset riskit.

EU-maiden hallitukset ovat jo hyväksyneet lakimuutoksen, joten sen voimaantulo on enää muodollisuus, kertoo uutistoimisto Reuters. Uusi laki kumoaa vanhat säädökset.

Uuden lain myötä eläkerahastoissa sijoituspäätöksiä tekevien henkilöiden on arvioitava mm. sijoituksen vaikutus ilmastonmuutokseen tai poliittisiin oloihin. Niille on annettava sama painoarvo kuin mm. maksuvalmiuteen tai toiminnallisuuteen liittyviin riskeihin.

Eläkevakuuttajien pääomavaatimukset eivät muutu, mutta niiltä edellytetään uudenlaista raportointia ja riskienhallintaa. Eläkevakuutusyhtiöiden yhteisjärjestö PensionsEurope on tyytyväinen päätökseen.

Uudistus liittyy EU:n pyrkimykseen löytää uusia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään. Uudistuksen toivotaan myös hillitsevän energian hintojen vaihteluita.

EU-maiden eläkesäätiöissä on tätä nykyä varallisuutta noin kolme biljoonaa, eli kolme tuhatta miljardia euroa.

Luonnonsuojelijat toivovat, että uudet vaatimukset tuovat sijoitusvirran ympäristöystävälliseen teollisuuteen.

– Tämä äänestyspäätös on vastuullisen sijoitustoiminnan virstanpylväs Euroopassa. Sen vaatimukset ovat vahvimmat ja selkeimmät, mitä koskaan EU-teksteissä on nähty, toteaa ympäristöjärjestö WWF.