KHO: Laihian tietyöt saavat jatkua – Liikenneviraston mukaan päätöksellä yleistäkin merkitystä

Rakennustyöt valtateiden 3 ja 18 risteysalueella Laihialla voivat jatkua. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, jonka seurauksena tietyöt keskeytyivät viime keväänä.

liikenne
Tietyömaa Laihialla.
Tietyöt keskeytyivät viime keväänä Laihialla. Nyt rakentaminen voi jatkua.Hans Holmgren / Yle

Rakennustyöt valtateiden 3 ja 18 risteysalueella Laihialla voivat jatkua. Korkein hallinto-oikeus on päätynyt siihen, että Vaasan hallinto-oikeuden ja päätös on kumottava ja hallinto-oikeudelle tehty valitus on hylättävä. Muutosta hallinto-oikeuden päätökseen oli hakenut Liikennevirasto.

Kahden valtatien risteysalueen laajat tietyöt keskeytyivät viime keväänä, kun Vaasan hallinto-oikeus kumosi tiesuunnitelman, jonka tarkoituksena on parantaa liikennettä Laihian kohdalla. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään mm. sillä, että tien vaikutuksia ympäristöön ei ollut selvitetty riittävästi.

Tietöistä valittivat jotkut alueen asukkaat ja kiinteistöjen omistajat.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että arviot tien vaikutuksista ilmanlaatuun ja tieliikenteen tärinän leviämiseen sekä toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi ovat olleet riittäviä. Samoin arviot tien vaikutuksista pohjavesiin, maisemaan ja kulkuyhteyksiin sekä toimenpiteet haitallisten vaikutusten poistamiseksi ovat olleet riittäviä, toteaa Korkein hallinto-oikeus päätöksessään.

Liikennevirasto: Kova halu päästä rakentamaan

Liikennevirastolle KHO:n päätös on tervetullut. Liikenneviraston oikeusyksikön päällikön Jaakko Knuutilan mukaan hallinto-oikeuden päätöksellä olisi ollut yleisempääkin merkitystä liikennehankkeiden suunnittelulle ja myös hankkeiden kustannuksiin.

– Nyt KHO päätöksellään linjasi asiaa siihen suuntaan, mikä on liikennevirastonkin intressi tässä asiassa, toteaa Knuutila.

Knuutilan mukaan esimerkiksi meluntorjuntatoimenpiteitten riittävyys sekä ilmanlaatu- ja tärinäselvitysten riittävyys ovat asioita, jotka koskettavat kaikkia suurempia liikennehankkeita ja niihin KHO ottaa päätöksessään kantaa.

Liikennevirasto tiedottaa ensi viikolla Laihian tietöiden jatkumisesta. Neuvottelut urakoitsijoiden kanssa käynnistyvät heti. Neuvotteluissa selvitetään, minkälaiset resurssit on mahdollista saada käyttöön ja minkälaisella aikataululla.

– Kova halu on päästä rakentamaan, kun oikeudet ovat nyt olemassa, sanoo Knuutila.