Viittomakielen tulkkien työtyytyväisyys on keskimääräistä heikompi

Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa tehdyn kyselytutkimukseen vastanneiden tulkkien mukaan tilanne on heikentynyt tulkkauspalveluiden siirryttyä Kelan vastuulle. Suurimmaksi syyksi ilmenee Kelan tulkkausvälitys, johon toivottaisiin parannusta.

Yle Uutiset viittomakielellä
Tulkkaustilanne Kelan tiedotustilaisuudessa.

Viittomakielen tulkkien työolot ja samalla työtyytyväisyys ovat heikentyneet viime vuosina.

Tuoreen Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) perusteella tulkkien työtyytyväisyys on nyt selvästi alempi kuin suomalaisilla työntekijöillä keskimäärin, ollen kuitenkin melko korkea.

Kyselytutkimuksen tehneen tulkkikouluttaja Liisa Martikaisen (KT, PsK) mukaan taustalla on erityisesti tulkkauspalveluiden siirtyminen Kelan vastuulle syksyllä 2009 ja tulkkivälityksen siirtyminen kokonaan Kelan hoidettavaksi vuonna 2014.

Työ on pysynyt entisellään, mutta työn organisointi on muuttunut. Esimerkiksi tulkkitilaukset jakautuvat epätasaisesti, kun ne välitetään ensisijaisesti yritykselle, joka tekee työn Kelalle halvimmalla.

– Joillekin tulee valtavat työmäärät, joillekin ei oikein mitään. Ja koska hinta on tullut niin suureksi tekijäksi laadun sijaan, yritykset ovat reagoineet siten, että puolet tulkeista on nykyisin nollatuntisopimuksella. Tulkit joutuvat pitämään tulkkikalenterin auki aivan jatkuvasti, koska he eivät tiedä koska sinne tulee keikka, Martikainen kertoo.

Martikaisen mukaan tulkit kokevat myös, etteivät he pysty tarjoamaan riittävän laadukasta tulkkausta.

– Tulkeilla ei ole ollut aikaa valmistautua, paikalle menee väärä tulkki, jolla ei ole esimerkiksi riittävää kokemusta. Lisäksi tulkit joutuvat matkustamaan valtavia määriä. Huomioon ei oteta esimerkiksi sitä, että Mikkelissä olisi jo valmiina tulkki, vaan sinne lähetetään Kuopiosta niin sanottu halvempi tulkki, joka matkakulujen kanssa onkin lopulta kalliimpi.

Tulkkausalalla vallitseva tyytymättömyys on lisännyt myös viittomakielen tulkkien aikeita vaihtaa alaa. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän toissa vuonna tekemässä kyselyssä 80 prosenttia viittomakielen tulkeista ilmoitti harkinneensa vakavasti alan vaihtoa. Pako alalta voi puolestaan johtaa tulkkipulaan.

Tulkkausalan ongelmat heijastuvat asiakkaisiin

Tulkkausalan työntekijöiden ongelmat ovat aina myös asiakkaan ongelma, kun palvelun saatavuus ja laatu eivät ole riittävällä tasolla.

– Tulkkipalvelun käyttäjiltä eli asiakkailta on tullut palautetta tästä ja nimenomaan siitä, että he eivät saa enää sitä tulkkia, jonka he itse haluaisivat, esimerkiksi tulkkia, joka hallitsee heidän käyttämänsä sanaston. Asiakkaat eivät ole tyytyväisiä siihen, millaisia tulkkeja heille välitetään, Martikainen kertoo.

Kelan välityspalvelua halutaan kehitettävän

Viittomakielen tulkkausalalla työskentelee tällä hetkellä noin 450 viittomakielen tulkkia. Kyselytutkimukseen osallistuneiden mukaan työtyytyväisyyttä voisi parhaiten tukea mm. yhteistyössä tapahtuvalla Kelan välityspalvelun kehittämisellä.

– Tulkkausalan toimijat haluaisivat aidon vuoropuhelun Kelan kanssa siitä, että millä tavalla tulkkauspalvelu pitäisi järjestää, että se parantaisi tulkkien asemaa, mutta myös asiakkaiden asemaa. Eli ihan aitoa vuoropuhelua siitä, mitkä tekijät tekisivät järjestelmästä toimivamman ja jopa edullisemman, Martikainen kertoo.

Tulkkien työnhallinnan tukemisessa tärkeää olisi mm. työtoimintaa tukeva johtaminen ja parempi mahdollisuus omaan työhönsä vaikuttamiseen.

Korjaus: Kysely lähetettiin noin 550:lle tulkille sekä tulkkikouluttajalle. Heistä 27% eli 151 vastasi kyselyyn. (5.12.2016)