"Sellainen köyhän miehen moottoritie" – 5-tie levenee Mikkelin pohjoispuolella 4-kaistaiseksi

Yksi Suomen lähivuosien suurimmista tiehankkeista, 5-tie Mikkelistä Juvalle maksaa 121 miljoonaa euroa. Kokonaan uutta tietä syntyy 24 kilometriä.

tieliikenne
Viitostie
Mikkeliläinen, kuljetusalalla työskentelevä Kari Sarpola ajaa päivittäin Valtatie 5:n väliä Mikkelistä pohjoiseen. Tie yllättää usein myös ammattilaisen. Toimittaja Juho Liukkonen haastattelee.

Viitostien peruskorjaus jatkuu Mikkelin kohdan jälkeen vuoden 2017 syksyllä seuraavaan vaiheeseen. Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan välinen 38 kilometrin tieosuus suunniteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1988.

Tien paikan määrittävä suunnitelma valmistui 2010. Viime vaiheessa suunnitelmaan on tehty muutamia tarkennuksia.

– Visulahdessa on suoraviivaistettu eritasoliittymiä ja hyödynnetty enemmän Pieksämäen tien entistä linjausta. Siinä syntyi miljoonan euron säästö, Liikenneviraston projektipäällikkö Hannu Nurmi kertoo.

Toinen säästökohde on Visulahden pohjoispuolinen 15 kilometrin osuus. Se saattaa jäädä ilman valaistusta.

– Se on korpitaival ja valaistus maksaa lähemmäs 40 000 euroa kilometriltä. Energiakulut tulee siihen vielä päälle. Tiesuunnitelmassa valaistus oli koko matkalle, mutta todennäköisesti valaistus tulee vain eritasoliittymien kohdalle, Nurmi pohtii.

– Valaistusta nykyohjeiden mukaan tarvita, jos tie on geometrialtaan luotettava.

Liikennevirasto on päivittänyt tiesuunnitelmaa, ja tarkoitus on käyttää 121 miljoonan rahat mahdollisimman tehokkaasti.

– Se mitä saadaan säästettyä alkupäässä, voidaan käyttää sitten Nuutilanmäen ja Vehmaan väliselle osuudelle.

Teitä erottomaan pelkkä kaide

Viitostie asettuu uuteen paikkaan Visulahden ja Nuutilanmäen väliselle osuudelle. Nuutilanmäestä Vehmaaseen ulottuva osuus pysyy vanhalla pohjalla, eikä sinne ole suuria parannussuunnitelmia tiedossa.

– Siellä on jaksoja, joihin ei suunniteltu mitään. Tavoite on tasalaatuinen tiejakso ja pohjoispään suunnitelmaa halutaan saada laadukkaammaksi. Pohjoispää on kuoppainen, jota olisi tarve parantaa. Samoin ohituskaistoja olisi hyvä saada jatkettua.

Eteläpuollinen osa Visulahdesta Särkämäiseen siirtyy muutamia kilometrejä nykyiseltä tielinjalta pohjoiseen.

Tieosuuden suunnittelu kestää alkavan talven. Tarjouksia pyydetään urakoitsijoilta kesällä ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2017. Uusi osuus on valmis 2020.

– Pohjoisosa kulkee kaikilta osin noin vuoden ykkösosaa perässä, Hannu Nurmi pohtii.

Mikkelin eteläpuolinen viitostie on rakenteltaan samankaltainen kuin hieman pohjoisempana sijaitseva Kuopion ja Vehmäsmäen välinen osuus. Tiessä on kaksi kaistaa suuntaansa. Teitä erottaa pelkkä kaide.

– Silloin joku nimitti tietä köyhän miehen moottoritieksi. Se on jonkun verran halvempi kuin välikaistallinen tie. Toimiva ratkaisu kuitenkin. Mitoitusnopeus sata kilometriä tunnissa.

Nurmen mukaan Nuutilanmäen ja Kettulan välillä on esimerkiksi Kilpolanmäki ja Kielkallio, joiden tasaaminen on suunnittelussa esillä.

– Ne ovat erittäin huonon geometrian jaksoja. Aika poikkeava jakso sinne jäisi, ellei mitään tehtäisi.

Suomen paras yhteysväli luokassaan

Viitostien parantamista vuosia ajanut Viitostie ry:n puheenjohtaja Markku Kakriainen pitää nykyistä suunnitelmaa hyvänä tai jopa erinomaisena. Vielä pari vuotta sitten pöydällä oli 91 miljoonan euron karsittu versio.

– Helmikuussa olimme tapaamassa liikenneministeri Anne Berneriä. Kerroimme, että meidän unelma on saada 93 miljoonaa euroa tievälin rakentamiseen. Berner vastasi, että hänellä on unelma 121 miljoonan tierahoista.

– Tästä tulee Suomen paras moottoritieverkoston ulkopuolinen yhteysväli, Kakriainen hehkuttaa.