Helsinki teki poikkeuksen: Vakituisen lääkärin ei tarvitse välttämättä osata ruotsia

Kaupunginhallitus katsoi, ettei kielitaidon puute ole ongelma, jos hakija on muuten pätevä ja terveyskeskuksesta löytyy ruotsia osaavia lääkäreitä.

julkinen terveydenhuolto
Lääkäri stetoskoopin kanssa.
Kaksikielisessä kunnassa asiakkaan on saatava terveyskeskuspalvelut valitsemallaan kielellä.Yle

Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantai-iltapäivän kokouksessaan myöntää erivapauden lääkärin kielitaitovaatimuksista. Sosiaali- ja terveysvirasto haki erivapautta valita Myllypyron ja Pitäjänmäen terveysasemilla avoinna oleviin virkoihin lääkärit, jotka eivät osaa ruotsia.

Tapaus on poikkeuksellinen, sillä kaupunki ei ole antanut aiemmin periksi vakituisiin virkoihin vaaditusta vähintään tyydyttävästä suullisesta ruotsin kielen taidosta. Kielitaitovaatimuksiin liittyviä kompromisseja on tehty aiemmin määräaikaisia tehtäviä täytettäessä.

– Ehdotus erivapauden myöntämisestä hyväksyttiin yksimielisesti, tiedottaja Tapio Kari Kaupunginkansliasta kertoo.

Tapauksen taustalla on terveydenhuoltolaki, jonka mukaan kaksikielisen kunnan on järjestettävä terveydenhuollon palvelunsa suomen ja ruotsin kielellä siten, että asiakas saa palvelut valitsemallaan kielellä.

Kaupunginhallituksen päätökseen vaikutti se, että Myllypuron ja Pitäjänmäen terveyskeskuksissa ruotsinkielisille asiakkaille pystytään tarvittaessa järjestämään ruotsia osaava lääkäri.

Ruotsin kieli torppaa monen urasuunnitelmat

Lääkärin virkaan liittyvistä kielitaitovaatimuksesta ovat kärsineet etenkin pitkään sijaisena toimineet ulkomaalaistaustaiset lääkärit, jotka eivät ole oppineet tyydyttävää ruotsin kielen taitoa koulussa.

Helsingin lääkäripulasta kertoo se, että näihin Myllypuroon ja Pitäjänmäen terveyskeskuksissa avoinna oleviin lääkärinvirkoihin oli yhteensä vain kolme hakijaa, joista kukaan ei puhu ruotsia.

Kaupunginhallitus päätti, että toinen Myllypuron virkaa hakeneista on kokonaisarvioinnin mukaan kielitaitoa lukuun ottamatta muutoin hyvin soveltuva terveyskeskuslääkärin virkaan. Henkilö on toiminut Myllypuron terveysasemalla terveyskeskuslääkärin sijaisena ja suoriutunut tehtävistään moitteitta. Ainoalla Pitäjänmäen terveyskeskuslääkärin paikkaa hakeneella oli samanlainen tausta. Myös hän oli jo toiminut terveyskeskuslääkärin sijaisena ja suoriutunut työstään moitteettomasti.