Euroopan parlamentti haluaa laskea verkkovierailujen tukkuhintoja reilusti

Parlamentin hyväksymä esitys tiputtaisi tukkuhinnat alle kymmenesosaan nykyisestä. Kuluttajien roaming-maksujen on määrä poistua ensi kesänä kokonaan.

Yle maailmalla: Bryssel
Nuoret tutkivat kännyköitään.
Tiina Jutila / Yle

BRYSSEL Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunta on hyväksynyt tänään tiistaina esityksen, joka rajoittaisi merkittävästi teleoperaattorien toisiltaan perimiä ns. roaming-tukkuhintoja.

Esitys on osa lakipakettia, jonka tarkoitus on poistaa kuluttajien roaming-maksut kokonaan kesällä 2017. Samalla säädetään myös operaattoreiden välisistä maksuista.

Valiokunnan kannan oli valmistellut parlamentin suomalaisjäsen Miapetra Kumpula-Natri (sd.). Hyväksytyn esityksen mukaan tukkuhintojen katto olisi dataroamingissa eli rajat ylittävässä tiedonsiirrossa ensi vuonna neljä euroa gigatavulta, josta se laskisi kesällä 2020 yhteen euroon gigatavulta.

Nykyinen datasiirtojen tukkuhintojen katto on viisi senttiä megatavulta eli 50 euroa gigatavulta. Parlamentin kanta siis pudottaisi operaattorien toisiltaan perimät datamaksut alle kymmeneososaan nykyisestä.

Puheluiden ja tekstiviestien osalta parlamentin esityksen laskusuunta on loivempi: tukkumaksut puolittuisivat nykytasosta kolmeen senttiin minuutilta ja yhteen senttiin tekstiviestiltä.

Tukkuhinta näkyy kuluttajahinnassa

Dataroamingin kuluttajahinnat on nyt rajattu viiteen senttiin megatavua kohti, johon lisätään vielä operaattorin kotimaassa perimä maksu.

Etäiseltä vaikuttava kysymys tukkuhinnoista on tärkeä, sillä tukkuhinnat heijastuvat myös kuluttajilta perittäviin hintoihin.

Jos tukkuhinta on kovin matala, esimerkiksi espanjalainen operaattori ei pysty välttämättä kattamaan saamillaan roaming-korvauksilla kustannuksia, joita koituu maassa käyvien turistien puheluista ja internet-käytöstä.

Korkea tukkuhinta taas tulisi kalliiksi esimerkiksi suomalaiselle operaattorille, jonka myymät liittymät ovat keskimäärin halvempia kuin muualla Euroopassa. Liittymän kuukausimaksu ei välttämättä riittäisi kattamaan roaming-kustannuksia, joita operaattori joutuu maksamaan ulkomaille.

Suomi ajaa matalaa hintaa

Jäsenmaiden ministerineuvostossa on pöydällä huomattavasti parlamentin kantaa korkeampi tukkuhintaesitys. Kysymys onkin jakanut jäsenmaat osapuilleen pohjoinen-etelä-akselilla.

Suomi ajaa mahdollisimman matalaa tukkuhintaa puolustaakseen suomalaisten operaattoreiden asemaa. Ministerineuvoston kanta on määrä lyödä lukkoon viestintäministerien kokouksessa perjantaina 2. joulukuuta.

Siitä alkaa parlamentin ja neuvoston kantojen sovittelu, jonka pitäisi valmistua keväällä. Kompromissihinta löytynee jostain parlamentin ja neuvoston esittämien hintojen välimaastosta. Komission alkuperäinen esitys oli 8,5 euroa gigatavulta.

Kuluttajien roaming-maksujen poistoon liittyy myös kysymys siitä, miten operaattorit saavat rajoittaa ilmaisen roamingin käyttöä. Täysin rajaton järjestelmä sallisi tilanteen, jossa esimerkiksi edullista rajattoman datan suomalaisliittymää voisi käyttää pysyvästi ulkomailla.

Tämä reilun käytön periaatteiden määritelmä etenee omaa polkuaan jäsenmaiden muodostamassa viestintäkomiteassa. Myös reilun käytön reunaehtojen pitäisi olla selvillä ensi kevääseen mennessä, jotta kuluttajien roaming-maksut saataisiin poistettua ensi kesänä.