Euroopan parlamentti haluaa parantaa viittomakielen tulkkien asemaa

EU:n parlamentti hyväksyi keskiviikkona 23.11. päätöslauselman, jossa EU:n jäsenmaita vaaditaan parantamaan viittomakielen tulkkien asemaa.

Yle Uutiset viittomakielellä

Tulkkien määrä ja palkkaus vaihtelevat Euroopan maissa. Tulkkien vaikea saanti puolestaan hankaloittaa kuurojen osallistumista mm. opiskeluun ja työelämään.

Belgialainen kuuro europarlamentaarikko Helga Stevens järjesti syyskuun lopulla suurtapahtuman Brysselissä saadakseen huomiota viittomakielen tulkkauksen tilaan Euroopassa.

Suomessa viittomakielen tulkkeja on yli 400, mikä väkilukuun suhteutettuna on enemmän kuin monessa muussa Euroopan maassa.

Suomessakin viittomakielen tulkkausalan tulevaisuus on muuttunut epävakaammaksi, kun tulkkien työtyytyväisyys on viime vuosina laskenut. Taustalla on mm. töiden epätasainen jakautuminen ja vakituisten työsuhteiden väheneminen, mikä on saanut monet tulkit harkitsemaan alan vaihtoa.