Sote-johto ei haluaisi päättäjien näkevän vanhuspalvelujen kenttätyön arkea

Helsingin sote-johto ei haluaisi keskeisten virkamiesten ja luottamushenkilöiden jalkautuvan vanhuspalvelujen ruohonjuuritasolle.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Hoitaja taluttaa vanhusta.
alviran ylijohtaja Markus Henriksson kertoo, että Suomessa on paljon hoivakoteja, jotka toimivat hyvin.Arja Lento / Yle

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli tiistaina aloitetta, jossa ehdotetaan, että muun muassa kaupunginvaltuutetut menisivät yhdeksi päiväksi vanhuspalvelujen kenttätyöhön. He voisivat olla työntekijöiden työparina ja näkisivät mitä arki on.

Kokemukset vedettäisiin yhteen ja pohdittaisiin mihin suuntaan vanhuspalveluja kehitettäisiin Helsingissä.

Sosiaali- ja terveysviraston johto ei pidä jalkautumista tarpeellisena, vaikka yli puolet kaikista eli lähes viisikymmentä valtuutettua on tehnyt asiasta aloitteen. Johto vetoaa asiakkaiden yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Kielteistä näkemystä perustellaan myös sillä, että luottamushenkilöillä ja virkamiehillä on jo nyt mahdollisuus tutustua palveluihin eri tavoin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa virkamiesjohdon näkemystä.

– Minusta se on todella omituista kun malli Tampereella on onnistunut niin hyvin, sanoo aloitteen ensimmäisenä allekirjoittanut Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo.

Tampereella sama onnistui

Tampereella (siirryt toiseen palveluun) vastaava jalkautuminen toteutettiin syksyllä 2015 ja keväällä 2016. Valtuutetuille ja keskeisille virkamiehille tarjottiin tilaisuus osallistua ikäihmisten palvelujen kenttätyöhön yhden työvuoron ajan ammattilaisen työparina.

Kokeilun tavoitteena oli tarjota – aivan niin kuin Helsingissäkin olisi – päätöksentekijöille aitoa ja ajankohtaista tietoa vanhustyön arjesta.

Tampereella mukaan kutsutuista 52 halusi jalkautua vanhustyön arkeen. Ilmoittautuneista 27 mieli tutustua kotihoitoon, 18 tehostettuun palveluasumiseen ja 7 vanhainkotihoitoon. Muutama toivoi pääsevänsä näkemään arkea useammassa kuin yhdessä paikassa ja se myös onnistui.

Tietoa siitä missä mennään

Veronika Honkasalon mukaan yksityisyys ja tietosuoja voidaan jalkautumisessa ratkaista, koska niin pystyttiin tekemään Tampereellakin.

Hänen mielestään on todella tärkeää tietää mitä vanhuspalvelujen arki on, missä todellisuudessa mennään. Poliittiset päättäjät ovat kaukana eivätkä työntekijät ehkä uskalla kertoa. Tietoa täytyisi kuitenkin olla, jos ja kun lisäresursseja vaaditaan.

– Huolta lisää se, että monella Helsingin kaupungin luottamushenkilöllä ja virkamiehellä ei ole ajankohtaista kosketusta vanhustenpalvelujen kenttään, Veronika Honkasalo perustelee aloitetta.

Vai pelkäävätkö jotkut että vanhuspalvelujen todellinen arki paljastuisi?

– Kyllä sieltä kuulee hirveitä asioita. Esimerkiksi että liian huonokuntoisia vanhuksia siirretään kotihoitoon, Honkasalo pohtii.

Valtuustoaloite menee vielä kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon.